SFS 2018:1574 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2018:1574 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
SFS2018-1574.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver i fråga om skolförordningen (2011:185)

dels att 15 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 §, av följande lydelse.

2 kap.
5 §
Avgift för en ansökan till Statens skolinspektion om godkännande av
en enskild som huvudman ska betalas med följande belopp:

�rendeslag

Avgift kronor

Ansökan om nyetablering av fristående
skola

35 000

Ansökan om utökning av befintligt
godkännande

25 000

15 kap.
3 §
1 Statens skolinspektion respektive Statens skolverk får i fråga om an-
sökningar som myndigheten ska pröva enligt denna förordning meddela
föreskrifter om överföring av en elektronisk ansökan och om elektronisk
underskrift samt de ytterligare föreskrifter som behövs om ansöknings-
förfarandet och om betalning av avgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:590.

SFS

2018:1574

Publicerad
den

26 september 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.