SFS 2018:1575 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2018:1575 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
SFS2018-1575.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 20 september 2018

Regeringen föreskriver att 11 kap. 12 § och 12 kap. 12 § skolförordningen
(2011:185) ska ha följande lydelse.

11 kap.
12 §
1 Nationella prov ska genomföras i slutet av årskursen. Proven ska
vara uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller under vissa
perioder.

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller

annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om eleven vara
avidentifierade för den bedömande läraren. I de fall där syftet med
avidentifieringen inte kan uppfyllas utan betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för huvudmannen får det dock göras undantag från
kravet på avidentifiering.

12 kap.
12 §
2 Nationella prov ska genomföras i slutet av årskursen. Proven ska
vara uppdelade i delprov som genomförs på vissa dagar eller under vissa
perioder.

Vid bedömningen av ett nationellt prov som genomförts på dator eller

annan digital enhet ska elevens namn och övriga uppgifter om eleven vara
avidentifierade för den bedömande läraren. I de fall där syftet med
avidentifieringen inte kan uppfyllas utan betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för huvudmannen får det dock göras undantag från
kravet på avidentifiering.

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:1107.

2 Senaste lydelse 2017:1107.

SFS

2018:1575

Publicerad
den

26 september 2018

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.