SFS 2019:275 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2019:275 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
SFS2019-275.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. 1 § skolförordningen (2011:185) ska ha
följande lydelse.

7 kap.
1 §
För förskolan gäller en läroplan enligt 1 kap. 11 § första stycket skol-
lagen (2010:800).

Läroplanen finns i förordningen (SKOLFS 2018:50) om läroplan för för-

skolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:275

Publicerad
den

22 maj 2019

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.