SFS 2011:1180 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skolförordning (2011:185) / SFS 2011:1180 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)
111180.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skolförordningen (2011:185);

utfärdad den 24 november 2011.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 21 och 22 §§, 11 kap. 11 och 12 §§ och

12 kap. 11 och 12 §§ skolförordningen (2011:185) ska ha följande lydelse.

9 kap.

21 §

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3, 6 och 9,
2. engelska i årskurs 6 och 9,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 6

och 9, och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 6 och 9.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne och att antalet provdeltagare så långt som
möjligt blir lika stort för varje ämnesprov.

22 §

�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att ämnesprov i årskurs 6 och

9 får genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.

11 kap.

11 §

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 4, 7 och

10,

2. engelska i årskurs 7 och 10,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 7

och 10, och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 7 och 10.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne.

SFS 2011:1180

Utkom från trycket
den 6 december 2011

background image

2

SFS 2011:1180

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

12 §

�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att ämnesprov i årskurs 7 och

10 ska genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.

12 kap.

11 §

�mnesprov ska användas i

1. matematik och svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6,
2. engelska i årskurs 6,
3. geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap i årskurs 6,

och

4. biologi, fysik eller kemi i årskurs 6.
Statens skolverk ska fördela ämnesprov som avses i första stycket 3 och 4

så att varje elev ska delta i prov i endast ett samhällsorienterande ämne res-
pektive ett naturorienterande ämne.

12 §

�mnesprov ska genomföras i slutet av årskursen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om att ämnesprov i årskurs 6 får

genomföras vid en annan tidpunkt.

Skolverket får meddela närmare föreskrifter om ämnesprov.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas första

gången läsåret 2013/14.

2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för läsåret 2012/13.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.