SFS 1967:800

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1967:800
670800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 800

Lag

4 §.^

I varje

en länsslcolnämnd.

eievomraden

från kommunerna.

.,,

Beror fragan kommuner i olika län och kunna länsskolnämnderna icw

förwdnar

hänskjutas Ull Konungen eller den myndighet Konunge

} januari 1968.

, ..

för StnnMi

<^ag är ledamöter och suppleanter i

leanler i

Stockholms län i stället ledamöter respektive sUP

�n drutus"

-till utgängen av d en

Scnaslc lydelse av 4 och 22 §S se 1964- a n

ordn

ges.

om ändring i skollagen den 6 juni 1962 (nr 319);

ffiven Stockholms slott den 15 december 1967.

y i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götesoch

t)

all

V e n d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagenS funnit

gott förordna, att 4, 22 och 41 §§ skollagen den 6 juni 1962= sk all erhåll

ändrad lydelse på sätt nedan anges.

Dt

AI

hos

holn"

22 §.

.

Länsslcolnämnd utgöres

i staden.

Av ledamöterna av länsskolnämnden för Stockholms län utses dock en av

kinsstjTelsen, fyra av stadsfullmäktige i Stockholm och fyra av Slocldiolms

läns landsting.

St

De ledamöter,

angivna villkor.

För varje

en suppleant.

Om elevområden

från kommunerna.

V

¬

background image

3967 . Mp Pnn

800 och 801

Del alla som vederbör hava <;m K-

visso J iava Vi d elta med e^en

att eff» ⬢⬢

®

lekräf,., ,m.

S��

�

TiU yuerr^era

Slockholms slolt den 15 december 1967

®''

GUSTAF ADOLF

(Ecklesiastikdepartementet)

⬢ ® -)

SVEN MOBERG

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.