SFS 2020:446 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2020-446.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.