SFS 2020:447 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2020-447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.