SFS 2011:878 Lag om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2011:878 Lag om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i skollagen (2010:800)
110878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:2022) om ändring i
skollagen (2010:800);

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 kap. 1 § skollagen (2010:800) i

stället för dess lydelse enligt lagen (2010:2022) om ändring i nämnda lag ska
ha följande lydelse.

13 kap.

1 §

I detta kapitel finns

� allmänna bestämmelser (2�14 §§),
� bestämmelser om betyg (15�21 a §§), och
� bestämmelser om huvudmannens skyldigheter i särskilda fall

(22�24 §§).

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:94, bet. UbU16, rskr. 2010/11:304.

SFS 2011:878

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.