SFS 1973:923

730923.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:923

om ändring i stndiestödslagen (1973:349);

utkom wn trycket

Utfärdad den 7 december 1973.

den 18 dec, 1973

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^, att 2 kap. 1 § och 3 kap. 6 §

studiestödslagen (1973; 349) skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

1 § Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med

125 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket

han fyllt 16 år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervis­

ning vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

3 kap.

6 § Studiebidrag utgår med 125 kronor i månaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 1973:165, bil. 3, FiU 40, rskr 34 4.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.