SFS 1978:415

780415.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:415

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utkom från trycket

den 20 juni 1 978

utfärdad den 1 juni 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i studiestödslagen (1973:349)'^

skall införas en ny par agraf, 9 kap. 4 §, av nedan angivna lydelse.

9 kap.

4

På studiemedel enligt 4 kap. kan förskott utgå enligt föreskrifter som

meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av centrala

studiestödsnämnden.

I Prop. 1977/78; 109, SfU 32, rskr 300.

Lagen omtryckt 1975:35 9.

Förutvarande 4 § upphävd genom 19 75; 166.

741

¬

background image

SFS 1978:415

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.