Socialrätt är regler om social trygghet, både genom den kommunala socialtjänsten och det statliga socialförsäkringssystemet. Socialförsäkringen ger ekonomisk trygghet i alla skeden i livet och täcker bland annat in familjeförmåner som barnbidrag och föräldrapenning, assistansersättning till personer med funktionshinder, aktivitetsstöd till arbetslösa samt sjukpenning och pension. Personer som ändå inte kan tillgodose sina behov själva kan ha rätt till bistånd från socialtjänsten. Biståndet ska ge en skälig levnadsnivå. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får den hjälp de behöver. Det kan vara både ekonomiskt bistånd, vård och omsorg och andra former av stöd. Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, brottsoffer, missbrukare, skuldsatta och äldre är några grupper som kan behöva insatser inom socialrätten. 

Sortera på:

Relevans Datum
Du är här: Start / Socialrätt
Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten