Försäkringsinspektionens kungörelse (1976:948)om ändring av skadeståndslivräntor;

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1976:948
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1976:948) om ändring av skadeståndslivräntor
SFS nr:

1976:948
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1976-11-25
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får med stöd av kungörelsen (1973:219) om fastställande av procenttal för ändring av skadeståndslivräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor meddela att berörda livräntor - föranledda av händelser inträffade efter utgången av år 1973 - skall ökas med 5 % fr.o.m. den 1 januari 1977.

Ändringen avser alla livräntor enligt lagen som fastställts före den 1 januari 1977 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.