Försäkringsinspektionens kungörelse (1978:797)om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1978:797
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1978:797) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1978:797
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1978-12-15
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor from den 1 januari 1979 skall ökas enligt följande:
   1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
      1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:216 och 217).
      1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 6% (jfr SFS 1973:218).
      1.3 Annan ansvarslivränta än trafiklivränta och statlig skadelivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5% (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1979.
   2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
      2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5%. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1979 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.