Försäkringsinspektionens kungörelse (1980:996)om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1980:996
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1980:996) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1980:996
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1980-11-27
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m.
den 1 januari 1981 skall ökas enligt följande:
   1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
      1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 15 % (jfr SFS 1973:216 och 217).
      1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 15 % (jfr SFS 1973:218).
      1.3 Annan ansvarslivränta - än trafiklivränta och statlig skadelivränta - ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1981.
   2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
      2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1981 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.