Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170)om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1981:1170
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1981:1170
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1981-11-19
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m.
den 1 januari 1982 skall ökas enligt följande:
   1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
      1.1 Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:216 och 217).
      1.2 Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:218).
      1.3 Annan ansvarslivränta - än trafiklivränta och statlig skadelivränta - ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).

Under 1.1-1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1982.
   2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
      2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1982 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.