Försäkringsinspektionens Kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1986:1428
Departement: Försäkringsinspektionen
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens kungörelse (1986:1428) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1986:1428
Departement/myndighet: Försäkringsinspektionen
Utfärdad: 1986-12-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1 februari 1987 för nedan berörda livräntor:
   1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.
      1.1 Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr. SFS 1967:667 med ändringar 1973:216 och 1981:1193 samt 1967:666 med ändring 1973:217).
      1.2 Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av statsmedel utgår inte (jfr. SFS 1971:14 med ändringar 1973:218 och 1981:1214).
      1.3 Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).

Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1987.
   2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.
      2.1 Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 med ändring 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1987 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.
Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.