Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:2
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1989:2
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1989-02-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1 februari 1989 för nedan berörda livräntor.

1.   Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av
    år 1973.
1.1   Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 8 %
    (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).
1.2   Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
    indextillägg, utgörande 8 % (jfr SFS 1971:14).
1.3   Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig
    skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5
    % (jfr SFS 1973:214).
Under 1.1--1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1989.

2.   Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av
    år 1973.
2.1   Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla
    livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
    skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1989
    samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om
    första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.