Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:2
Departement: Finansdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Försäkringsinspektionens Kungörelse (1989:2) om ändring av vissa skadelivräntor
SFS nr:

1989:2
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1989-02-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Försäkringsinspektionen får meddela att följande skall gälla fr.o.m. 1 februari 1989 för nedan berörda livräntor.

1.   Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av
    år 1973.
1.1   Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 8 %
    (jfr SFS 1967:663 och 1967:666).
1.2   Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare
    indextillägg, utgörande 8 % (jfr SFS 1971:14).
1.3   Annan ansvarslivränta -- än trafiklivränta och statlig
    skadelivränta -- ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5
    % (jfr SFS 1973:214).
Under 1.1--1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1989.

2.   Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av
    år 1973.
2.1   Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla
    livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av
    skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1989
    samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om
    första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.
Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.