Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1958:502
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:502) angående tillämpning mellan Sverige och Italien av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

SFS nr:    

1958:502
Departement/myndighet:    Socialdepartementet 
   Utfärdad:    1958-09-12 
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


Kungl. Maj:t har funnit gott giva vederbörande tillkänna, att följande  av Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknade avtal  för Sveriges del trätt i kraft i förhållande till Italien den 1  september 1958, nämligen
      1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid   ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,
      2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid  ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande, samt
      3) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal.

Här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till  avtalet under 1) skall likställas med medborgare i Italien, skall hava  samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen  den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet  föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1959.