Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1971:526
Departement: Finansdepartementet ESA
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Socialrätt / Kungörelse (1971:526) om efterlevande makes pensionsrätt enligt äldre statliga familjepensionsbestämmelser
SFS nr:

1971:526
Departement/myndighet: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1971-06-30
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Kungl. Maj:t har, med stöd av riksdagens beslut, funnit gott förordna, att vad i författning som utfärdats före ikraftträdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287) föreskrivits om viss högsta levnadsålder vid äktenskaps ingående som villkor för efterlevande makes rätt till familjepensionsförmån ej skall tillämpas för tid efter utgången av juni 1971, om maken genom äktenskapet har förlorat rätten till familjepension, som utgått på grund av statliga pensionsbestämmelser, eller tidigare har varit gift med arbetstagaren, innan denne överskridit åldersgränsen.

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.