SFS 1990:606

900606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:606 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring I lagen (1988:870) om vård av missbruka

den 21 juni 1 990

visSa fall;

utrårdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagen s beslut' föreskrivs att i 24 och 45 §§ lagen (1988:870)

om vård av missbrukare i vissa fall ordet "ö verläkaren" skall bytas ut mot

"chefsöverläkaren".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

Prop. 1989/90:81, SoU24, rskr. 313.

; 1

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.