SFS 2022:786 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) / SFS 2022:786 Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
SFS2022-786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:192) om allmänna

pensionsfonder (AP-fonder)

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

dels att 4 kap. 2 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 2 b §, av följande lydelse.

4 kap.
2 a §
2 Första�Fjärde AP-fonderna ska samverka när det gäller målet i
1 a §. Samverkan ska åtminstone omfatta att de tar fram

1. en gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen, och
2. gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör

placeras i.

2 b § Första�Fjärde AP-fonderna ska samverka med varandra och med
Sjätte AP-fonden när det gäller redovisning av hur målet i 1 a § har uppnåtts.
Samverkan ska åtminstone omfatta att fonderna tar fram gemensamma rikt-
linjer för redovisningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Johan Hedberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:146, bet. 2021/22:FiU33, rskr. 2021/22:345.
2 Senaste lydelse 2018:2013.

SFS

2022:786

Publicerad
den

10 juni 2022

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.