SFS 1988:644

880644.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:644

Utkom från trycket

den 20 juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1981:691) om sociaiavgifter;

utfardad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 k ap, 7 § lagen (1981:691) om

socialavgifter skall ha följande lydelse.

4 kap.

7

Arbetsmarknadsavgifter förs till staten för finansiering av

1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsför­

säkring,

2. bidrag till p ermitteringslöneersättning.

1320

' Prop. 1987/88: 114, AU 18. rskr. 387,

^ Senaste lydelse 1984:1010.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

SFS 1988:644-

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

^

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.