SFS 1997:249 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter / SFS 1997:249 Lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter
SFS 1997_249 Lag om ändring i lagen (1981_691) om socialavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:249
Utkom från trycket
den 6 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1981:691) om
socialavgifter;

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 7 § lagen (1981:691) om

socialavgifter2 skall ha följande lydelse.

4 kap.

7 §3 Arbetsmarknadsavgifter förs till staten för finansiering av

1. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsför-

säkring,

2. kostnader för tillsyn av arbetslöshetskassornas utbetalning av arbetslös-

hetsersättning enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, och

3. utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning enligt

förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad
rehabilitering enligt förordningen (1987:405) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten som uppfyller villkoren för inkomstrelaterad ersätt-
ning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

1

Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236.

2

Lagen omtryckt 1989:633.

3

Senaste lydelse 1995:413.

444

background image

445

SFS 1997:249

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.