SFS 2019:987 Lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende / SFS 2019:987 Lag om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende
SFS2019-987.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:649) om förbud mot innehav av

berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2018:649) om förbud mot
innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende ska ha föl-
jande lydelse.

1 § Denna lag tillämpas vid hem för vård eller boende som drivs av en
kommun eller en region. Lagen tillämpas också i sådan enskild verksamhet
i form av hem för vård eller boende som har tillstånd enligt 7 kap. 1 § första
stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453).

Lagen tillämpas inte vid sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap.

5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen. Lagen
tillämpas inte heller vid hem för vård eller boende som Statens institutions-
styrelse driver eller med stöd av 6 kap. 3 § andra stycket socialtjänstlagen
uppdragit åt en kommun eller en region att driva.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS

2019:987

Publicerad
den

3 december 2019

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.