SFS 2021:531 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Socialrätt / Socialtjänstlag (2001:453) / SFS 2021:531 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
SFS2021-531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska
införas en ny paragraf, 5 kap. 3 a §, av följande lydelse.

5 kap.
3 a §
Kommunen ska sörja för att föräldrar som inte är överens i frågor om
vårdnad, boende eller umgänge kan erbjudas informationssamtal under sak-
kunnig ledning.

I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om sådana

samtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316.

SFS

2021:531

Publicerad
den

8 juni 2021

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.