SFS 1979:375

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1979:375
790375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:375

Lag

Utkom från trycket

OHi ä ndring 1 b rottsbalken;

den 1 8 juni 19 79

utlFärdad den 17 maj 1979 .

Enligt riksdagens beslut» föreskrivs att i brottsbal ken skall införas en ny

paragraf, 16 kap. 10 a §, av nedan angivna lydelse.

828

1 Prop. 1978/79:179. KU 33, rskr3l7.

¬

background image

16 kap.

SFS 1979:375

10 a § Den som skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden

sprides eller som sprider sådan bild av barn domes, om inte gärningen med

hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för barnpornografibrott till bö­

ter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.