SFS 1983:377

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1983:377
830377.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:377

Lag

utkom frän trycket

oiii ändring i brottsbalken;

den 7 juni 1983

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 38 kap. 6 § brottsbalken^ or det

"nämnd" skall bytas ut mot "nämndemän".

Denna lag träder i kraft den 1 Juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1982/83:126, JuU 32, rskr 314.

^ Senaste lydelse 1981:211.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.