SFS 1970:414

Du är här: Start / Straffrätt / Brottsbalk (1962:700) / SFS 1970:414
700414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 414

Lag

om ändring i brottsbalken;

given Stockholms slott den 29 juni 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 9 kap. 8 § brottsbalken skall ba nedan angivna lydelse.

9 KAP.

8§.

Den som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, förfar oredligt i det

han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och

därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är, dömes

för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst tvä är.

Denna lag träder i la-aft den 1 januari 1971.

Prop. 1970: 57, 3LU 45, rskr 260.

¬

background image

1970 * Nr 414 och 415

977

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

helcräfta låtit.

Stockholms slott den 29 juni 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.