SFS 1969:41

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1969:41
690041.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

uti

Nr 4 1

Lag

an ,gående ändrad lydelse av 12 § lagen den 25 april 1958 (nr 213)

om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.;

given Stoc kholms slott den 28 mars 1969.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t; att Yl, med rilcsdagcn^ funni!

gott förordna, att 12 § lagen den 25 april 1958 om behandlingen av hiildai:

och anhållna m. fl. skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan anges.

Närmare föreskrifter

12

� av Konungen.

pm behandlingen i vissa fall av häktad, som skall undergå rättspsyki>

trisk undersökning, finnas särskilda bestämmelser i 7 a § lagen den 16

1966 (nr 301) om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål.

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå nicdkh^

uppgi utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

hörsamligen att efterrätta. Till

heMta låtit

underskrivit och med Vårt kungl. siv'

Stockholms slott den 28 mars 1969.

(Justitiedepartementet)

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

HERMAN

: --t.VI'V-'t'vr-..-»

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.