Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:688
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:497
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning
SFS nr:

1975:688
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1975-06-26
Ändrad: t.o.m. SFS

2023:497
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Skydd som avses i 17 kap. 5 § första stycket brottsbalken ska tillkomma
   1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller flygplats,
   2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift,
   3. trafiktjänsteman som enligt 4 kap. 2 § ordningslagen (1993:1617) omfattas av bestämmelserna i det kapitlet.
Lag (2023:497).
Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.