Lag (1975:688) om skydd för viss tjänsteutövning

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:688
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:508
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1975:688
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L5 
   Utfärdad:    1975-06-26 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2010:508
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Skydd som avses i 17 kap. 5 § brottsbalken ska tillkomma
   1. befattningshavare som handhar säkerhets- eller ordningstjänst vid kanal- eller slussverk eller järnvägsanläggning eller flygplats;
   2. den som för försvaret fullgör bevaknings- eller ordningsuppgift och därvid bär uniform eller märke som tydligt utvisar denna uppgift;
   3. trafiktjänsteman för vilken bestämmelserna i 4 kap.
ordningslagen (1993:1617) gäller enligt vad som sägs i 2 § nämnda kapitel. Lag (2010:508).