SFS 1990:1016

901016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1016 Lag

Utkom från trycket

oHi ändHng 1 lagcH (1978:801) om internationellt

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

^ Senaste lydelse av

lOtj 1983:247

14 § 1983:247

23 § 1983:247

y

den 30 november 1990 samarbete TOfande kriminalvård i frihet;

^

utfärdad den 22 november 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 10, 14, 23 och 24 §§ lagen

'

(1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet^
ordet "skyddskonsulent" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "fri-

vårdsmyndighet" i motsvarande form.

i

ill

Göran Rosenberg

11

(Justitiedepartementet)

«

' Prop. 1989/90; 154, 1990/9l;JuU2. rskr. 14.

1

1878

24 ^1983:247.

/

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.