Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:1443
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1259
Länk: Länk till register

SFS nr:    

1998:1443
Departement/myndighet:    Justitiedepartementet L5 
   Utfärdad:    1998-11-26 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

2000:1259
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259