Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1998:1443
Departement: Justitiedepartementet L5
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:1259
Länk: Länk till register

SFS nr:

1998:1443
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1998-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS

2000:1259
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i eller ut ur Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.