SFS 2018:1696 Lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2018:1696 Lag om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2018-1696.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.