SFS 1974:379

740379.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ZDCEVR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:ZDCEVR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZDCEVR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1974:379 Lag </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft11">den 17 juni 1974 </p> <p style="position:absolute;top:91px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i arbetarskyddslagen (1949:1); </p> <p style="position:absolute;top:127px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 31 maj 1974. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ att 44 � arbetarskyddslagen </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">(1949: 1)2 skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:234px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13">44 � M�l om till�mpning av 42 � pr�vas av arbetsdomstolen; dock <br/>skall talan mot arb etstagare pr�vas av allm�n domstol. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">Utan hinder av 42 � lagen (1974; 12) om anst�llningsskydd pr�var </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13">arbetsdomstolen m�l som r�r upps�gning eller avskedande av arbets�<br/>tagare med anledning av h ans uppdrag som skyddsombud. </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft11">M�l som pr�vas av arbetsdomstolen handl�gges enligt lagen (1974: , </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft11">371) om r�tteg�ngen i arbetstvister. </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r tiden intill dess lagakraft�gande dom eller beslut f�religger kan </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft13">domstolen f�rordna, att 42 � fj�rde stycket ej skall �ga till�mpning. <br/>Yrkande om s�dant f�rordnande f�r ej bifallas utan att motparten har </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11">beretts tillf�lle a tt yttra sig �ver yrkandet. </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:266px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974. </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft10">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:528px;white-space:nowrap" class="ft13">INGEMUND BENGTSSON <br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:628px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11">1 Prop. 1974: 77, InU 1 6, rskr 273. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft11">2 L agen omtryckt 1973: 834. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1974:379 Lag

Utkom fr�n trycket

den 17 juni 1974

om �ndring i arbetarskyddslagen (1949:1);

utf�rdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t f�rordnar med riksdagen^ att 44 � arbetarskyddslagen

(1949: 1)2 skall ha nedan angivna lydelse.

44 � M�l om till�mpning av 42 � pr�vas av arbetsdomstolen; dock
skall talan mot arb etstagare pr�vas av allm�n domstol.

Utan hinder av 42 � lagen (1974; 12) om anst�llningsskydd pr�var

arbetsdomstolen m�l som r�r upps�gning eller avskedande av arbets�
tagare med anledning av h ans uppdrag som skyddsombud.

M�l som pr�vas av arbetsdomstolen handl�gges enligt lagen (1974: ,

371) om r�tteg�ngen i arbetstvister.

F�r tiden intill dess lagakraft�gande dom eller beslut f�religger kan

domstolen f�rordna, att 42 � fj�rde stycket ej skall �ga till�mpning.
Yrkande om s�dant f�rordnande f�r ej bifallas utan att motparten har

beretts tillf�lle a tt yttra sig �ver yrkandet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 1974: 77, InU 1 6, rskr 273.

2 L agen omtryckt 1973: 834.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.