SFS 1982:397

820397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ZAKKLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:ZAKKLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ZAKKLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:54px;font-family:ZYEZZE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:ZYEZZE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:UJLHRW+ArialMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ZAKKLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ZAKKLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ZYEZZE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:ZAKKLP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:653px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1982:397 </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft11">den 16juni 1982 </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1965:719) om s�kerheten p� fartyg; </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 3 juni 1982. </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:288px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt rik sdagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 7 � lagen (1965:719) om </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft12">s�kerheten p� fartyg^ skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft17">1 kap. <br/>7 � Polismyndighet, tullmyndighet, h�lsov�rdsn�mnd och l�kare �ro </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft18">skyldiga att l�mna tillsynsmyndighet det bitr�de och de upplysningar som <br/>beh�vs. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft12">N�r en tullmyndighet p� beg�ran enligt f�rsta stycket medverkar vid till�</p> <p style="position:absolute;top:964px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft12">syn enligt denna lag, har tj�nsteman vid tullverkets kustbevakning de befo�</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft12">genheter att vidta �tg�rder som anges i 2 och 4�� lagen (1982:395) om </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft18">tullverkets medverkan vid polisi�r �vervakning. D�rvid g�ller f�reskrifter�<br/>na i 5, 6, 8 och 9�� n�mnda lag. </p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:10px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>\ "" </b></p> <p style="position:absolute;top:1157px;left:7px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Si v </b></p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">808 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1981/82; 114. JuU 48, rskr 296 . </p> <p style="position:absolute;top:1137px;left:271px;white-space:nowrap" class="ft11">^ L agen omtryckt 1978 : 109. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft16">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:840px;height:1262px;"> <img width="840" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>Denna lag tr�der i kraft den 1 j uli 198 3. </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:666px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1982; 397 </b></p> <p style="position:absolute;top:93px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">CLAES ELMSTEDT </p> <p style="position:absolute;top:180px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft21">Barbro Fischerstr�m </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft21">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1982:397

Utkom fr�n trycket

den 16juni 1982

Lag

om �ndring i lagen (1965:719) om s�kerheten p� fartyg;

utf�rdad den 3 juni 1982.

Enligt rik sdagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 7 � lagen (1965:719) om

s�kerheten p� fartyg^ skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.
7 � Polismyndighet, tullmyndighet, h�lsov�rdsn�mnd och l�kare �ro

skyldiga att l�mna tillsynsmyndighet det bitr�de och de upplysningar som
beh�vs.

N�r en tullmyndighet p� beg�ran enligt f�rsta stycket medverkar vid till�

syn enligt denna lag, har tj�nsteman vid tullverkets kustbevakning de befo�

genheter att vidta �tg�rder som anges i 2 och 4�� lagen (1982:395) om

tullverkets medverkan vid polisi�r �vervakning. D�rvid g�ller f�reskrifter�
na i 5, 6, 8 och 9�� n�mnda lag.

\ ""

Si v

808

' Prop. 1981/82; 114. JuU 48, rskr 296 .

^ L agen omtryckt 1978 : 109.

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 j uli 198 3.

SFS 1982; 397

P� regeringens v�gnar

CLAES ELMSTEDT

Barbro Fischerstr�m

(Kommunikationsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.