SFS 1983:306

830306.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:AMQNTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:21px;font-family:AMQNTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:AMQNTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:AMQNTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:21px;font-family:AMQNTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:823px;height:1262px;"> <img width="823" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1983:306 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">om �Edrfliig t lagen (1982:397) om �ndr�ng i lagen </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 maj 1983 </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft11">(1965:719) om S�kerheten p� fartyg; </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 maj 1983. </p> <p style="position:absolute;top:191px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 1 k ap. 7� lagen (1965:719) om </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft15">s�kerheten p� fartyg^ i den lydelse paragrafen har fatt genom lagen <br/>(1982:397) om � ndring i nyssn�mnda lag ordet &#34;h�lsov�rdsn�mnd&#34; skall </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft12">bytas ut mot &#34;milj�- och h�lsoskyddsn�mnd&#34;. </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft12">ROINE CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft12">S-E Sigfridsson </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft12">(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:218px;white-space:nowrap" class="ft13">' Prop. 1982/83: 111, SoU 28, rskr 263. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft13">^ L agen omtryckt 1978: 109. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1983:306

Lag

Utkom fr�n trycket

om �Edrfliig t lagen (1982:397) om �ndr�ng i lagen

den 27 maj 1983

(1965:719) om S�kerheten p� fartyg;

utf�rdad den 11 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att i 1 k ap. 7� lagen (1965:719) om

s�kerheten p� fartyg^ i den lydelse paragrafen har fatt genom lagen
(1982:397) om � ndring i nyssn�mnda lag ordet "h�lsov�rdsn�mnd" skall

bytas ut mot "milj�- och h�lsoskyddsn�mnd".

P� regeringens v�gnar

ROINE CARLSSON

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 1982/83: 111, SoU 28, rskr 263.

^ L agen omtryckt 1978: 109.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.