SFS 1983:931

830931.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:BOGGGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:BOGGGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:THGALQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:BOGGGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:BOGGGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:806px;height:1262px;"> <img width="806" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:459px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1983:931 </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1965:719) om s�kerheten p� fartyg; </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:602px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft11">den 19 december 1983 </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 dece mber 1983. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (1965:719) om </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">s�kerheten p� fartyg&#34; skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:705px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">3 </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsyn av farty g i de h�nseenden som behandlas i denna lag ut�va s </p> <p style="position:absolute;top:727px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">av sj�fa rtsverket. Regeringen �ger f�rordna svensk utlandsmyndighet att </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">ut�va tillsyn utom riket. </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">1 fr� gor som avse ombordanst�lldas skydd mot oh�lsa och olycksfall i </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft14">arbetet skall tillsynen ut�vas under samverkan med ar betarskyddsstyrel�<br/>sen. </p> <p style="position:absolute;top:859px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�d er i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">P� reger ingens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:947px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">CURT BOSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft15">S-E Sigfridsson <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:29px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 198.3/84: 1. TU 3. rs kr 22. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:28px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">omtryckt 1978: 109. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft11">' �ndringen inneb�r att tredje stycket upph �vs. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:714px;white-space:nowrap" class="ft11">2413 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1983:931

om �ndring i lagen (1965:719) om s�kerheten p� fartyg;

utkom fr�n trycket

den 19 december 1983

utf�rdad den 8 dece mber 1983.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 kap. 3 � lagen (1965:719) om

s�kerheten p� fartyg" skall ha nedan angivna lydelse.

1 kap.

3

Tillsyn av farty g i de h�nseenden som behandlas i denna lag ut�va s

av sj�fa rtsverket. Regeringen �ger f�rordna svensk utlandsmyndighet att

ut�va tillsyn utom riket.

1 fr� gor som avse ombordanst�lldas skydd mot oh�lsa och olycksfall i

arbetet skall tillsynen ut�vas under samverkan med ar betarskyddsstyrel�
sen.

Denna lag tr�d er i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� reger ingens v�gnar

CURT BOSTR�M

S-E Sigfridsson
(Kommunikationsdepartementet)

' Prop. 198.3/84: 1. TU 3. rs kr 22.

^

omtryckt 1978: 109.

' �ndringen inneb�r att tredje stycket upph �vs.

2413

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.