SFS 2018:1088 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2018:1088 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
SFS2018-1088.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:GAULZH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:GAULZH+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:21px;line-height:39px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XQPREZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:9px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:13px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:28px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft210{font-size:18px;line-height:29px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ZEYVHV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;font-family:FJSRFT+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364) <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om fartygss�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 5 �, 3 kap. 1, 1 a, 1 b och 7 ��, 5 kap. 7 � och 7 kap. 11 och </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">11 a �� och rubriken n�rmast f�re 3 kap. 1 a � ska ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 21 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>5 �</b>3 Med erk�nd organisation avses i denna lag en organisation som har </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">erk�nts i enlighet med Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder </p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r organisationer som utf�r inspektioner och ut�var tillsyn av fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Med erk�nt klassificeringss�llskap avses i denna lag ett s�llskap som har </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">erk�nts i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav f�r fartyg i </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG och om upph�vande av </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 kap. <br/>1 �</b>4 Ett svenskt fartyg som har ett skrov med en st�rsta l�ngd av minst </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">15 meter eller �r ett passagerarfartyg ska ha ett fartcertifikat. Fritidsfartyg </p> <p style="position:absolute;top:769px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beh�ver dock ha fartcertifikat endast om den st�rsta l�ngden hos skrovet </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger 24 meter. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fartyg som �gs eller brukas av svenska staten och som anv�nds ute-</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">slutande f�r stats�ndam�l och inte f�r aff�rsdrift beh�ver inte ha fartcertifikat. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsen f�r befria ett fartyg fr�n skyldigheten att ha fartcertifikat, </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om ett passagerarfartygscertifikat har utf�rdats f�r fartyget enligt 2 �. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Fartyg och flytande utrustning som har n�got av de certifikat som anges i </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">1 a � f�rsta stycket beh�ver inte ha n�got fartcertifikat vid trafik p� inre </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vattenv�gar. </p> <p style="position:absolute;top:1081px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft18"> Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG och om </p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">upph�vande av direktiv 2006/87/EG. </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2013:986. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse 2017:306. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2018:1088 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">den 21 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2018:1088 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>Unionscertifikat f�r inlandssj�fart <br/>1 a �</b>5 F�ljande fartyg ska n�r de trafikerar inre vattenv�gar ha ett unions-</p> <p style="position:absolute;top:97px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">certifikat f�r inlandssj�fart eller ett certifikat utf�rdat i enlighet med artikel 22 </p> <p style="position:absolute;top:117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i den reviderade konventionen f�r sj�farten p� Rhen: </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. passagerarfartyg,</p> <p style="position:absolute;top:158px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">2. bogserfartyg och skjutbogserare som �r avsedda att bogsera, sidobogsera</p> <p style="position:absolute;top:179px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller skjuta p� antingen s�dana fartyg som avses i 3 eller flytande utrustning, </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">3. andra fartyg som har en l�ngd av minst 20 meter, eller f�r vilka pro-</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">dukten av l�ngd, bredd och djupg�ende ger en volym p� minst 100 m3. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Flytande utrustning ska ocks� ha n�got av de certifikat som anges i f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket vid trafik p� inre vattenv�gar. </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Certifikatet ska medf�ras ombord i original. </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>1 b �</b>6 Svenska fartyg eller svensk flytande utrustning som endast trafikerar </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">svenska vattenv�gar utan f�rbindelse med en vattenv�g i n�gon annan med-</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">lemsstat i EU via en inre vattenv�g beh�ver inte ha n�got s�dant certifikat </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">som anges i 1 a � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:444px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b>7 Ett fartyg som ska ha fribordsm�rken enligt 5 � ska ocks� ha ett fri-</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">bordscertifikat. Fartyg som har n�got av de certifikat som anges i 1 a � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">stycket beh�ver inte ha n�got fribordscertifikat. </p> <p style="position:absolute;top:525px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>5 kap. <br/>7 �</b>8 Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 � ska besiktigas om det har </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">genomg�tt n�gon st�rre ombyggnad, reparation eller f�rnyelse eller har </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skadats p� ett s�tt som kan inverka menligt p� sj�v�rdigheten. En s�dan be-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">siktning ska g�ras inom tre m�nader fr�n det att ombyggnaden, reparationen </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller f�rnyelsen har avslutats. F�r fartyg som har ett unionscertifikat f�r </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">inlandssj�fart ska en besiktning, i st�llet f�r inom den tid som anges i andra </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">meningen, g�ras innan fartyget g�r n�gon ny resa. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>21 a �</b> Om ett unionscertifikat f�r inlandssj�fart har ersatts av ett nytt ska </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">fartygets �gare eller redare p� uppmaning av tillsynsmyndigheten �terl�mna </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">det ersatta certifikatet till myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>7 kap. <br/>11 �</b>9 Transportstyrelsen f�r �verl�ta �t en erk�nd organisation att utf�rda </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">och f�rnya andra certifikat �n unionscertifikat f�r inlandssj�fart och att i </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">s�dant syfte fastst�lla minsta till�tna fribord. </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Inneh�llet i �verl�telsen ska regleras genom ett avtal. Avtalet f�r inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">en begr�nsning av statens r�tt att kr�va ers�ttning fr�n organisationen f�r </p> <p style="position:absolute;top:932px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">skadest�nd som staten �lagts att betala p� grund av organisationens v�llande. </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">En s�dan begr�nsning ska vara f�renlig med vad som anges i detta avseende </p> <p style="position:absolute;top:973px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">om gemensamma regler och standarder f�r organisationer som utf�r inspek-</p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">tioner och ut�var tillsyn av fartyg och f�r sj�fartsadministrationernas verk-</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">samhet i f�rbindelse d�rmed, i lydelsen enligt kommissionens genomf�rande-</p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">direktiv 2014/111/EU. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft27"> Senaste lydelse 2013:986. </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft27">Senaste lydelse 2013:986. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">7</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft27">Senaste lydelse 2013:986.</p> <p style="position:absolute;top:1116px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft28"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">8</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft27">Senaste lydelse 2013:986. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">9</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft27">Senaste lydelse 2017:306. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft30">3 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2018:1088 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>11 a �</b>10 Transportstyrelsen f�r �verl�ta �t ett erk�nt klassificeringss�llskap </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">att utf�rda och f�rnya unionscertifikat f�r inlandssj�fart. Om fartyget ute-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">slutande trafikerar inre vattenv�gar i Sverige, f�r Transportstyrelsen i st�llet </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">�verl�ta uppgifterna �t en erk�nd organisation. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">1. Denna lag tr�der i kraft den 7 oktober 2018.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft30">2. Certifikat som har utf�rdats med st�d av �ldre best�mmelser g�ller till</p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">och med de datum som f�ljer av de best�mmelserna eller av beslutet om </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">utf�rdande. </p> <p style="position:absolute;top:254px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:316px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft30">(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">10</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 2013:986. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364)
Utf�rdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(2003:364)

dels att 1 kap. 5 �, 3 kap. 1, 1 a, 1 b och 7 ��, 5 kap. 7 � och 7 kap. 11 och

11 a �� och rubriken n�rmast f�re 3 kap. 1 a � ska ha f�ljande lydelse,

dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 21 a �, av f�ljande lydelse.

1 kap.
5 �
3 Med erk�nd organisation avses i denna lag en organisation som har

erk�nts i enlighet med Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG)

nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder

f�r organisationer som utf�r inspektioner och ut�var tillsyn av fartyg.

Med erk�nt klassificeringss�llskap avses i denna lag ett s�llskap som har

erk�nts i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU)

2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav f�r fartyg i

inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG och om upph�vande av

direktiv 2006/87/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3 kap.
1 �
4 Ett svenskt fartyg som har ett skrov med en st�rsta l�ngd av minst

15 meter eller �r ett passagerarfartyg ska ha ett fartcertifikat. Fritidsfartyg

beh�ver dock ha fartcertifikat endast om den st�rsta l�ngden hos skrovet

�verstiger 24 meter.

Ett fartyg som �gs eller brukas av svenska staten och som anv�nds ute-

slutande f�r stats�ndam�l och inte f�r aff�rsdrift beh�ver inte ha fartcertifikat.

Transportstyrelsen f�r befria ett fartyg fr�n skyldigheten att ha fartcertifikat,

om ett passagerarfartygscertifikat har utf�rdats f�r fartyget enligt 2 �.

Fartyg och flytande utrustning som har n�got av de certifikat som anges i

1 a � f�rsta stycket beh�ver inte ha n�got fartcertifikat vid trafik p� inre

vattenv�gar.

1

Prop. 2017/18:166, bet. 2017/18:TU16, rskr. 2017/18:346.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om

tekniska krav f�r fartyg i inlandssj�fart, om �ndring av direktiv 2009/100/EG och om

upph�vande av direktiv 2006/87/EG.

3

Senaste lydelse 2013:986.

4

Senaste lydelse 2017:306.

SFS 2018:1088

Publicerad

den 21 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1088

Unionscertifikat f�r inlandssj�fart
1 a �
5 F�ljande fartyg ska n�r de trafikerar inre vattenv�gar ha ett unions-

certifikat f�r inlandssj�fart eller ett certifikat utf�rdat i enlighet med artikel 22

i den reviderade konventionen f�r sj�farten p� Rhen:

1. passagerarfartyg,

2. bogserfartyg och skjutbogserare som �r avsedda att bogsera, sidobogsera

eller skjuta p� antingen s�dana fartyg som avses i 3 eller flytande utrustning,

och

3. andra fartyg som har en l�ngd av minst 20 meter, eller f�r vilka pro-

dukten av l�ngd, bredd och djupg�ende ger en volym p� minst 100 m3.

Flytande utrustning ska ocks� ha n�got av de certifikat som anges i f�rsta

stycket vid trafik p� inre vattenv�gar.

Certifikatet ska medf�ras ombord i original.

1 b �6 Svenska fartyg eller svensk flytande utrustning som endast trafikerar

svenska vattenv�gar utan f�rbindelse med en vattenv�g i n�gon annan med-

lemsstat i EU via en inre vattenv�g beh�ver inte ha n�got s�dant certifikat

som anges i 1 a � f�rsta stycket.

7 �7 Ett fartyg som ska ha fribordsm�rken enligt 5 � ska ocks� ha ett fri-

bordscertifikat. Fartyg som har n�got av de certifikat som anges i 1 a � f�rsta

stycket beh�ver inte ha n�got fribordscertifikat.

5 kap.
7 �
8 Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 � ska besiktigas om det har

genomg�tt n�gon st�rre ombyggnad, reparation eller f�rnyelse eller har

skadats p� ett s�tt som kan inverka menligt p� sj�v�rdigheten. En s�dan be-

siktning ska g�ras inom tre m�nader fr�n det att ombyggnaden, reparationen

eller f�rnyelsen har avslutats. F�r fartyg som har ett unionscertifikat f�r

inlandssj�fart ska en besiktning, i st�llet f�r inom den tid som anges i andra

meningen, g�ras innan fartyget g�r n�gon ny resa.

21 a � Om ett unionscertifikat f�r inlandssj�fart har ersatts av ett nytt ska

fartygets �gare eller redare p� uppmaning av tillsynsmyndigheten �terl�mna

det ersatta certifikatet till myndigheten.

7 kap.
11 �
9 Transportstyrelsen f�r �verl�ta �t en erk�nd organisation att utf�rda

och f�rnya andra certifikat �n unionscertifikat f�r inlandssj�fart och att i

s�dant syfte fastst�lla minsta till�tna fribord.

Inneh�llet i �verl�telsen ska regleras genom ett avtal. Avtalet f�r inneh�lla

en begr�nsning av statens r�tt att kr�va ers�ttning fr�n organisationen f�r

skadest�nd som staten �lagts att betala p� grund av organisationens v�llande.

En s�dan begr�nsning ska vara f�renlig med vad som anges i detta avseende

i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009

om gemensamma regler och standarder f�r organisationer som utf�r inspek-

tioner och ut�var tillsyn av fartyg och f�r sj�fartsadministrationernas verk-

samhet i f�rbindelse d�rmed, i lydelsen enligt kommissionens genomf�rande-

direktiv 2014/111/EU.

5

Senaste lydelse 2013:986.

6

Senaste lydelse 2013:986.

7

Senaste lydelse 2013:986.

8

Senaste lydelse 2013:986.

9

Senaste lydelse 2017:306.

background image

3

SFS 2018:1088

11 a �10 Transportstyrelsen f�r �verl�ta �t ett erk�nt klassificeringss�llskap

att utf�rda och f�rnya unionscertifikat f�r inlandssj�fart. Om fartyget ute-

slutande trafikerar inre vattenv�gar i Sverige, f�r Transportstyrelsen i st�llet

�verl�ta uppgifterna �t en erk�nd organisation.

1. Denna lag tr�der i kraft den 7 oktober 2018.

2. Certifikat som har utf�rdats med st�d av �ldre best�mmelser g�ller till

och med de datum som f�ljer av de best�mmelserna eller av beslutet om

utf�rdande.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(N�ringsdepartementet)

10

Senaste lydelse 2013:986.

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.