SFS 1994:1028 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 1994:1028 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1994_1028 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:535px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1994:1028 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 28 juni 1994 </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49); </b></p> <p style="position:absolute;top:587px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 juni 1994. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 5 och 7 �� samt 13 kap. </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � fartygss�kerhetslagen (1988:49) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:701px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b> Ingen f�r d�mas till ansvar enligt denna lag, om g�rningen �r belagd </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">med str�ngare straff i brottsbalken eller sj�lagen (1994:1009). </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>7 �</b> M�l om ansvar och f�rverkande enligt denna lag eller enligt f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av lagen handl�ggs av domstol som �r <br/>beh�rig enligt best�mmelserna i 21 kap. 1 och 5 �� sj�lagen (1994:1009). </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft12">2139 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1994:1028 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:158px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>13 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> Best�mmelser om bef�lhavarens skyldighet att anm�la vissa h�ndel-<br/>ser ombord till Sj�fartsverket finns i sj�lagen (1994:1009). </p> <p style="position:absolute;top:102px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:118px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22">va skyldighet f�r redare och bef�lhavare att anm�la </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft22">1. intr�ffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall ut�ver vad </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft22">som anges i sj�lagen, </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22">2. uppkomna skador eller vidtagna �tg�rder som har betydelse f�r ett </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">fartygs sj�v�rdighet. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft22">MATS ODELL </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft23">Anders Iacob�us <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft22">2140 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:1028
Utkom fr�n trycket
den 28 juni 1994

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 12 kap. 5 och 7 �� samt 13 kap.

5 � fartygss�kerhetslagen (1988:49) skall ha f�ljande lydelse.

12 kap.

5 � Ingen f�r d�mas till ansvar enligt denna lag, om g�rningen �r belagd

med str�ngare straff i brottsbalken eller sj�lagen (1994:1009).

7 � M�l om ansvar och f�rverkande enligt denna lag eller enligt f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av lagen handl�ggs av domstol som �r
beh�rig enligt best�mmelserna i 21 kap. 1 och 5 �� sj�lagen (1994:1009).

1

Prop. 1993/94: 195, bet. 1993/94: LU31, rskr. 1993/94:393.

2139

background image

SFS 1994:1028

13 kap.

5 � Best�mmelser om bef�lhavarens skyldighet att anm�la vissa h�ndel-
ser ombord till Sj�fartsverket finns i sj�lagen (1994:1009).

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�reskri-

va skyldighet f�r redare och bef�lhavare att anm�la

1. intr�ffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall ut�ver vad

som anges i sj�lagen,

2. uppkomna skador eller vidtagna �tg�rder som har betydelse f�r ett

fartygs sj�v�rdighet.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Anders Iacob�us
(Kommunikationsdepartementet)

2140

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.