SFS 1995:927 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 1995:927 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
SFS 1995_927 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988_49)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:13px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:845px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">1642 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1995:927 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 26 juni 1995 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49); </b></p> <p style="position:absolute;top:99px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 1995. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">(1988:49) </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 5 och 6 ��, 3 kap. 9 �, 10 kap. 1, 5, </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">6, 8, 9, 19 och 22 ��, 11 kap. 1 �, 12 kap. 2 och 3 ��, rubriken till 2 kap. <br/>samt rubriken n�rmast f�re 1 kap. 4 � skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras �tta nya paragrafer, 2 kap. 4 ae ��, 4 </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">kap. 7 �, 10 kap. 7 a och 12 a ��, samt n�rmast f�re 2 kap. 4 a och 4 b �� tv� <br/>nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Denna lag g�ller alla fartyg som anv�nds till sj�fart inom Sveriges <br/>sj�territorium samt svenska fartyg som anv�nds till sj�fart utanf�r sj�ter-<br/>ritoriet. Lagen g�ller �ven alla svenska rederier samt utl�ndska rederier, </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">som bedriver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�nder annat fartyg till <br/>sj�fart inom Sveriges sj�territorium. Lagen skall dock inte till�mpas i den <br/>m�n det �r s�rskilt f�reskrivet eller f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga <br/>grundsatser. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagens best�mmelser g�ller �rlogsfartyg endast s�vitt regeringen f�re-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">skriver det. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifter som avser f�rh�llandet mellan enskilda eller som annars </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">m�ste meddelas i lag f�r inte meddelas med st�d av lagens bemyndiganden. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Dokument och certifikat </i></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b> Ett fartyg skall ha certifikat i de fall som anges i denna lag. Certifikat </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">skall utf�rdas f�r ett visst fartomr�de eller f�r en del av ett fartomr�de och <br/>f�r best�md tid, vilken f�r f�rl�ngas. I certifikatet f�r anges s�rskilda <br/>villkor f�r att det skall vara giltigt. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fartyg som �r f�rsett med certifikat f�r inte anv�ndas i mer vidstr�ckt </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">fart �n vad certifikatet avser. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett rederi skall ha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">tion i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utf�rdas f�r en <br/>best�md tid, som f�r f�rl�ngas. Dokumentet f�r inneh�lla s�rskilda villkor <br/>f�r att det skall vara giltigt. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413. </p> </div> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:904px;"> <img width="645" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:845px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft10">1642 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1995:927 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 26 juni 1995 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49); </b></p> <p style="position:absolute;top:99px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 15 juni 1995. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">(1988:49) </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 5 och 6 ��, 3 kap. 9 �, 10 kap. 1, 5, </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">6, 8, 9, 19 och 22 ��, 11 kap. 1 �, 12 kap. 2 och 3 ��, rubriken till 2 kap. <br/>samt rubriken n�rmast f�re 1 kap. 4 � skall ha f�ljande lydelse, </p> <p style="position:absolute;top:213px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras �tta nya paragrafer, 2 kap. 4 ae ��, 4 </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">kap. 7 �, 10 kap. 7 a och 12 a ��, samt n�rmast f�re 2 kap. 4 a och 4 b �� tv� <br/>nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 �</b> Denna lag g�ller alla fartyg som anv�nds till sj�fart inom Sveriges <br/>sj�territorium samt svenska fartyg som anv�nds till sj�fart utanf�r sj�ter-<br/>ritoriet. Lagen g�ller �ven alla svenska rederier samt utl�ndska rederier, </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">som bedriver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�nder annat fartyg till <br/>sj�fart inom Sveriges sj�territorium. Lagen skall dock inte till�mpas i den <br/>m�n det �r s�rskilt f�reskrivet eller f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga <br/>grundsatser. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagens best�mmelser g�ller �rlogsfartyg endast s�vitt regeringen f�re-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">skriver det. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifter som avser f�rh�llandet mellan enskilda eller som annars </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">m�ste meddelas i lag f�r inte meddelas med st�d av lagens bemyndiganden. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>Dokument och certifikat </i></p> <p style="position:absolute;top:523px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b> Ett fartyg skall ha certifikat i de fall som anges i denna lag. Certifikat </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">skall utf�rdas f�r ett visst fartomr�de eller f�r en del av ett fartomr�de och <br/>f�r best�md tid, vilken f�r f�rl�ngas. I certifikatet f�r anges s�rskilda <br/>villkor f�r att det skall vara giltigt. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fartyg som �r f�rsett med certifikat f�r inte anv�ndas i mer vidstr�ckt </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft10">fart �n vad certifikatet avser. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett rederi skall ha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft110">tion i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utf�rdas f�r en <br/>best�md tid, som f�r f�rl�ngas. Dokumentet f�r inneh�lla s�rskilda villkor <br/>f�r att det skall vara giltigt. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413. </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och certifikat <br/>utf�rdas av Sj�fartsverket, om regeringen inte f�reskriver n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-<br/>skriva att utl�ndska fartyg vid sj�fart inom Sveriges sj�territorium skall </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24">inneha ett certifikat utf�rdat av beh�rig utl�ndsk myndighet eller en mot-<br/>svarande handling. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24">f�reskriva att utl�ndska rederier, som bedriver sj�fart med svenskt fartyg <br/>eller anv�nder annat fartyg till sj�fart inom Sveriges sj�territorium, skall <br/>inneha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation utf�rdat av <br/>en beh�rig utl�ndsk myndighet eller en motsvarande handling. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>2 kap. Fartygs sj�v�rdighet m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>R ederiverksamhet </i></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 a �</b> Rederiverksamhet skall bedrivas p� ett s�dant s�tt att sj�s�kerhe-<br/>ten uppr�tth�lls samt m�nniskor, milj� och egendom skyddas. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Dokument och certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation <br/></i><b>4 b �</b> Ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett be-<br/>vis att rederiets s�kerhetsorganisation har godk�nts vid en rederikontroll. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett bevis att </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24">fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets godk�nda <br/>s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 c �</b> Ett fartyg som anv�nds f�r yrkesm�ssig personbefordran eller vars <br/>bruttodr�ktighet �r minst 20 f�r anv�ndas till sj�fart endast om dess rederi <br/>har ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och fartyget �r <br/>f�rsett med ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 d �</b> Sj�fartsverket skall f�rklara ett rederis dokument ang�ende god-<br/>k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">1. rederiets organisation eller ledning �ndrats p� s�dant s�tt att det kan </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation eller </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">2. rederiet inte medverkar till en rederikontroll enligt 10 kap. 5 � andra </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 e �</b> Sj�fartsverket skall f�rklara ett fartygs certifikat ang�ende god-<br/>k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fartyget har �verg�tt till ett annat rederi, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">2. rederiets dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation har f�r-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">klarats ogiltigt, </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">3. fartygets godk�nda s�kerhetsorganisation inte uppr�tth�lls ombord </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">p� fartyget eller </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">4. fartyget inte underg�r f�reskriven tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat <br/>och h�llet i st�nd f�r att det enligt 1 � skall anses vara sj�v�rdigt. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft21">1643 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1995:927 </b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>6 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sj�fartsverket f�r <br/>meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>9 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela ytterligare f�reskrifter om minsta till�tna fribord, fribordsm�rken, <br/>fribordscertifikat och lastning. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">meddela f�reskrifter om s�kring av last, som �nnu inte har f�rts ombord. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om skyldighet att registrera uppgifter ang�ende om-<br/>bordvarande p� passagerarfartyg. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �2</b> Sj�fartsverket ut�var, om n�got annat inte anges i lagen, tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">enligt denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen s�vitt avser </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft31">1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning och s�kerhetsorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft36">2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord samt <br/>3. rederiers s�kerhetsorganisation. <br/>S�vitt g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsynen �ven av Kustbevak-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen i den utstr�ckning som Sj�fartsverket beslutar i samr�d med Kust-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">bevakningen. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�gor som avser arbetsmilj�n skall tillsynen ut�vas i samverkan med </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">Arbetarskyddsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">lagen (1971:511). </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �3</b> Den tillsyn som anges i 1 � f�rsta stycket ut�vas vid tillsynsf�rr�tt-<br/>ningar. S�dana f�rr�ttningar utf�rs som besiktningar, rederikontroller el-<br/>ler inspektioner. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Besiktningar och rederikontroller g�rs planm�ssigt. N�r det finns s�r-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">skild anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll g�ras �ven <br/>utom planen. Inspektioner g�rs n�r en tillsynsmyndighet finner att det �r </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">motiverat. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft36">Besiktningar skall g�ras fr�mst <br/>f�r att unders�ka om ett fartyg �r sjov�rdigt, <br/>f�r att unders�ka om det �r l�mpligt att anv�ndas som passagerarfartyg, <br/>f�r att best�mma dess minsta till�tna fribord och <br/>f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31">med rederiets s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34">2</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1990:511. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34">3</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft35"> �ndringen inneb�r bl. a. att fj�rde stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft31">1644 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och certifikat <br/>utf�rdas av Sj�fartsverket, om regeringen inte f�reskriver n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>8 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-<br/>skriva att utl�ndska fartyg vid sj�fart inom Sveriges sj�territorium skall </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24">inneha ett certifikat utf�rdat av beh�rig utl�ndsk myndighet eller en mot-<br/>svarande handling. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24">f�reskriva att utl�ndska rederier, som bedriver sj�fart med svenskt fartyg <br/>eller anv�nder annat fartyg till sj�fart inom Sveriges sj�territorium, skall <br/>inneha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation utf�rdat av <br/>en beh�rig utl�ndsk myndighet eller en motsvarande handling. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>2 kap. Fartygs sj�v�rdighet m. m. </b></p> <p style="position:absolute;top:292px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft22"><i>R ederiverksamhet </i></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>4 a �</b> Rederiverksamhet skall bedrivas p� ett s�dant s�tt att sj�s�kerhe-<br/>ten uppr�tth�lls samt m�nniskor, milj� och egendom skyddas. </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>Dokument och certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation <br/></i><b>4 b �</b> Ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett be-<br/>vis att rederiets s�kerhetsorganisation har godk�nts vid en rederikontroll. </p> <p style="position:absolute;top:408px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett bevis att </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24">fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets godk�nda <br/>s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 c �</b> Ett fartyg som anv�nds f�r yrkesm�ssig personbefordran eller vars <br/>bruttodr�ktighet �r minst 20 f�r anv�ndas till sj�fart endast om dess rederi <br/>har ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och fartyget �r <br/>f�rsett med ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 d �</b> Sj�fartsverket skall f�rklara ett rederis dokument ang�ende god-<br/>k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">1. rederiets organisation eller ledning �ndrats p� s�dant s�tt att det kan </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation eller </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">2. rederiet inte medverkar till en rederikontroll enligt 10 kap. 5 � andra </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">stycket. </p> <p style="position:absolute;top:670px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 e �</b> Sj�fartsverket skall f�rklara ett fartygs certifikat ang�ende god-<br/>k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fartyget har �verg�tt till ett annat rederi, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">2. rederiets dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation har f�r-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">klarats ogiltigt, </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">3. fartygets godk�nda s�kerhetsorganisation inte uppr�tth�lls ombord </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft21">p� fartyget eller </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft21">4. fartyget inte underg�r f�reskriven tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat <br/>och h�llet i st�nd f�r att det enligt 1 � skall anses vara sj�v�rdigt. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft21">1643 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:510px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1995:927 </b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>6 �4</b> Ett fartyg som byggs f�r en svensk best�llare skall besiktigas innan <br/>det anv�nds till sj�fart f�r unders�kning om det �r sj�v�rdigt. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft42">Har ett utl�ndskt fartyg blivit svenskt, skall besiktning betr�ffande </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46">sj�v�rdigheten �ga rum, om inte tillsynsmyndigheten finner det obeh�vligt <br/>med h�nsyn till fartygets beskaffenhet eller omst�ndigheterna i �vrigt. <br/>Besiktning skall �ven g�ras f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorgani-<br/>sation �verensst�mmer med rederiets s�kerhetsorganisation, om inte till-<br/>synsmyndigheten finner att det �r obeh�vligt med h�nsyn till att fartyget <br/>redan har ett giltigt certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation <br/>utf�rdat av ett organ som �r beh�rigt enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 a �</b> Vid en rederikontroll skall tillsynsmyndigheten pr�va om rederiet <br/>har en s�kerhetsorganisation som uppfyller kraven i 2 kap. 4 a � och i de <br/>f�reskrifter om rederiers s�kerhetsorganisation som har meddelats med </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft42">st�d av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42">Om rederiets organisation eller ledning �ndras p� s�dant s�tt att det kan </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft46">antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation, skall en rederi-<br/>kontroll utf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>8 �</b> Vid en inspektion skall, om f�rh�llandena inte f�ranleder annat, <br/>unders�kas </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft46">om arbetsmilj�n �r tillfredsst�llande, <br/>om fartyget �r beh�rigen lastat eller barlastat, <br/>om last som �nnu inte har f�rts ombord �r s�kert anordnad f�r sj�trans-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft42">port, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft46">om fartyget �r bemannat p� ett betryggande s�tt, <br/>om fartyget i �vrigt �r i beh�rigt skick och <br/>om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets s�-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft42">kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>9 �</b> Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion. N�r det g�ller <br/>f�rh�llanden som omfattas av certifikat, skall inspektionen begr�nsas till <br/>granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42">1 kap. 8 �, om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46">utrustning eller s�kerhetsorganisation avviker fr�n uppgifterna i certifika-<br/>ten eller handlingarna i n�got v�sentligt avseende. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft42">P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r dock Sj�farts-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46">verket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n inspektion f�r ett fartyg <br/>som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om s� erfordras, utf�rda ett <br/>certifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i f�reskrifter <br/>som utf�rdas med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>12 a �</b> Redaren ansvarar f�r att rederiverksamheten underg�r tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av <br/>lagen. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft42">Redaren skall l�mna tillsynsmyndigheten det bist�nd den beh�ver och </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft42">de upplysningar den beg�r vid tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>19 �</b> Bef�lhavaren skall se till att rederiets dokument ang�ende godk�nd <br/>s�kerhetsorganisation, fartygets tillsynsbok och de certifikat eller andra </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">4</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft44"> �ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft42">1645 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>SFS 1995:927 </b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">handlingar som har utf�rdats f�r fartyget enligt denna lag eller f�reskrifter <br/>som har meddelats med st�d av lagen finns ombord och h�lls tillg�ngliga <br/>vid tillsynsf�rr�ttningar. </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">Ingen f�r f�rv�gras att ta del av inneh�llet i tillsynsboken, om han </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">beh�ver det f�r att kunna ta till vara sin r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>22 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om avgifter till staten f�r tillsyn av fartyg och av <br/>rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation. Detsamma g�ller avgifter f�r <br/>provning och granskning av material och utrustning samt f�r granskning <br/>av ritningar till fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:279px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b> Ett fartygs resa f�r f�rbjudas tills r�ttelse har skett, om det finns </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">sk�lig anledning att anta </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft53">att fartyget inte �r sjov�rdigt f�r resa i den avsedda farten, <br/>att det i n�got v�sentligt avseende har brister i fr�ga om skyddet mot </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">oh�lsa eller olycksfall, </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">att det inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft53">att det medf�r passagerare ut�ver det h�gsta till�tna antalet, <br/>att det inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft51">eller </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft51">att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">arbetsredskap, f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen <br/>f�rbjudas tills r�ttelse har skett. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen av en viss lokal, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne inneb�r risk f�r <br/>oh�lsa eller olycksfall, f�r denna anv�ndning f�rbjudas tills r�ttelse har <br/>skett. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas, om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">tillsynsf�rr�ttning eller om fartyget eller dess rederi saknar ett certifikat, <br/>dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller en motsvarande <br/>handling som det skall ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har <br/>meddelats med st�d av 1 kap. 7 eller 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b> Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft51">1. den som upps�tligen l�mnar oriktiga uppgifter f�r att f� ett doku-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">ment ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller ett certifikat som ut-<br/>f�rdas enligt denna lag eller enligt en f�reskrift med st�d av 1 kap. 7 � eller <br/>f�r att f� giltighetstiden f�r ett s�dant dokument eller certifikat f�rl�ngd, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">der ett fartyg till sj�fart utan att ha ett dokument ang�ende godk�nd <br/>s�kerhetsorganisation, certifikat eller annan handling som skall ha utf�r-<br/>dats f�r rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller s�kerhetsorganisa-<br/>tion enligt denna lag eller enligt vad som har f�reskrivits med st�d av <br/>lagen, </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft51">1646 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:646px;height:905px;"> <img width="646" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:48px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">f�reskrifter om rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:99px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>6 �</b> Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sj�fartsverket f�r <br/>meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>9 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela ytterligare f�reskrifter om minsta till�tna fribord, fribordsm�rken, <br/>fribordscertifikat och lastning. </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">meddela f�reskrifter om s�kring av last, som �nnu inte har f�rts ombord. </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:310px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>7 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om skyldighet att registrera uppgifter ang�ende om-<br/>bordvarande p� passagerarfartyg. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>1 �2</b> Sj�fartsverket ut�var, om n�got annat inte anges i lagen, tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">enligt denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen s�vitt avser </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft31">1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning och s�kerhetsorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft36">2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord samt <br/>3. rederiers s�kerhetsorganisation. <br/>S�vitt g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsynen �ven av Kustbevak-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">ningen i den utstr�ckning som Sj�fartsverket beslutar i samr�d med Kust-</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">bevakningen. </p> <p style="position:absolute;top:539px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">I fr�gor som avser arbetsmilj�n skall tillsynen ut�vas i samverkan med </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">Arbetarskyddsstyrelsen. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">lagen (1971:511). </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>5 �3</b> Den tillsyn som anges i 1 � f�rsta stycket ut�vas vid tillsynsf�rr�tt-<br/>ningar. S�dana f�rr�ttningar utf�rs som besiktningar, rederikontroller el-<br/>ler inspektioner. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">Besiktningar och rederikontroller g�rs planm�ssigt. N�r det finns s�r-</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft36">skild anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll g�ras �ven <br/>utom planen. Inspektioner g�rs n�r en tillsynsmyndighet finner att det �r </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft31">motiverat. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft36">Besiktningar skall g�ras fr�mst <br/>f�r att unders�ka om ett fartyg �r sjov�rdigt, <br/>f�r att unders�ka om det �r l�mpligt att anv�ndas som passagerarfartyg, <br/>f�r att best�mma dess minsta till�tna fribord och <br/>f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer </p> <p style="position:absolute;top:815px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft31">med rederiets s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34">2</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1990:511. </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34">3</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft35"> �ndringen inneb�r bl. a. att fj�rde stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:850px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft31">1644 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft60">1647 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">3. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">der ett fartyg eller dess utrustning i strid mot n�gon best�mmelse i ett <br/>dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, certifikat eller en an-<br/>nan handling som avses i 2, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">4. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:123px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">der ett fartyg till sj�fart utan att det �r f�rsett med f�reskrivna fribords-<br/>m�rken, </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">5. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">ter att g�ra vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att den som <br/>ing�r i minimibes�ttningen och tillh�r d�cks- eller maskinpersonalen utan <br/>tillst�nd anst�lls av n�gon annan �n redaren eller �garen, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">6. en bef�lhavare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet framf�r ett </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">fartyg i strid mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller beman-<br/>ningsf�reskrifter, </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">7. redare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att g�ra </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid <br/>mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�re-<br/>skrifter, </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">8. redare eller �gare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">se till att fartyget underg�r tillsyn eller redare som upps�tligen eller av <br/>oaktsamhet underl�ter att se till att rederiverksamhet underg�r tillsyn <br/>enligt denna lag eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">9. den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">n�r han �r skyldig att g�ra det p� grund av en s�rskild f�reskrift. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �5</b> Till b�ter d�ms </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">1. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder ett fartyg </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">till sj�fart i strid mot en lastningsf�reskrift som har meddelats med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">3 kap. 9 � f�rsta stycket, om inte f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av 4 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">3. bef�lhavare och maskinchef som upps�tligen eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft66">underl�ter att fullg�ra vad han enligt 5 kap. 2 � andra stycket och 3 � andra <br/>stycket �lagts att g�ra innan en resa p�b�rjas, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">4. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se till </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft66">att nytilltr�dande ombordanst�llda f�r k�nnedom om fartyget, grundl�g-<br/>gande s�kerhetsbest�mmelser eller �tg�rder vid sj�olycka enligt 5 kap. 2 � <br/>tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">5. bef�lhavare som av oaktsamhet framf�r ett fartyg i strid mot vad som </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft66">g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om inte <br/>f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">6. redare som av oaktsamhet underl�ter att g�ra vad som sk�ligen kan </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66">fordras av honom f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid mot vad <br/>som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">inte f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">7. den som upps�tligen eller av oaktsamhet tj�nstg�r p� ett fartyg som </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">bef�lhavare, maskinchef eller ansvarig f�r vakt utan att inneha den beh�-</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">righet som �r f�reskriven i minimibes�ttningsbeslutet eller i bemannings-</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft64">5</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1990:723. </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft70">1648 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft72">f�reskrifterna, dock inte om han har uppeh�llit befattningen p� grund av <br/>ett pl�tsligt sjukdomsfall eller en annan liknande h�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft70">8. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft70">10 a � eller mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 6 kap. 10 a � </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft70">9. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">skyldigheter betr�ffande kost och vatten samt bostads- och h�lsov�rdsf�r-<br/>h�llanden enligt 7 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft70">10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet utan giltigt sk�l tar bort en </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">skyddsanordning eller s�tter den ur funktion, </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">11. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">som har meddelats med st�d av 8 kap. 3 eller 5  7 ��, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft70">12. bef�lhavare som upps�tligen beordrar arbete i strid mot ett beslut </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">av ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 � utan att n�got s�dant sk�l som anges i <br/>9 kap. 8 � f�religger, om d�rmed intresset av att skyddsarbetet ombord <br/>bedrivs i beh�rig ordning uppenbart �sidos�tts, </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">13. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina skyldighe-</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">ter betr�ffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 � eller dokument <br/>ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller <br/>annan handling enligt 10 kap. 19 �, </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">14. den som i andra fall �n som s�gs i 2 � 1 upps�tligen eller av oaktsam-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">het l�mnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullg�rande av <br/>skyldighet enligt 10 kap. 12 � andra stycket, 12 a � andra stycket eller 14 � <br/>eller annars i fr�ga om en �tg�rd som har �lagts av myndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">15. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar att fullg�ra </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">anm�lningsskyldighet som har �lagts honom med st�d av 13 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft70">2. Best�mmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 4 a  6 ��, 10 kap. 6, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">7 a, 9, 12 a och 22 �� samt 11 kap. 1 � till�mpas dock f�rst fr�n och med <br/>den dag som regeringen best�mmer. Detsamma g�ller best�mmelserna i 10 </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">kap. 1, 5, 8 och 19 �� samt 12 kap. 2 och 3 ��, s�vitt avser dokument och <br/>certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation samt tillsyn av rederi-<br/>ers och fartygs s�kerhetsorganisation. Regeringen f�r f�reskriva att de <br/>best�mmelser som n�mnts i denna punkt skall till�mpas fr�n olika tid-<br/>punkter f�r skilda typer av rederier och fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft70">INES UUSMANN </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft72">Anders Iacob�us <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:45px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>6 �4</b> Ett fartyg som byggs f�r en svensk best�llare skall besiktigas innan <br/>det anv�nds till sj�fart f�r unders�kning om det �r sj�v�rdigt. </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft42">Har ett utl�ndskt fartyg blivit svenskt, skall besiktning betr�ffande </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46">sj�v�rdigheten �ga rum, om inte tillsynsmyndigheten finner det obeh�vligt <br/>med h�nsyn till fartygets beskaffenhet eller omst�ndigheterna i �vrigt. <br/>Besiktning skall �ven g�ras f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorgani-<br/>sation �verensst�mmer med rederiets s�kerhetsorganisation, om inte till-<br/>synsmyndigheten finner att det �r obeh�vligt med h�nsyn till att fartyget <br/>redan har ett giltigt certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation <br/>utf�rdat av ett organ som �r beh�rigt enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>7 a �</b> Vid en rederikontroll skall tillsynsmyndigheten pr�va om rederiet <br/>har en s�kerhetsorganisation som uppfyller kraven i 2 kap. 4 a � och i de <br/>f�reskrifter om rederiers s�kerhetsorganisation som har meddelats med </p> <p style="position:absolute;top:275px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft42">st�d av denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:291px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft42">Om rederiets organisation eller ledning �ndras p� s�dant s�tt att det kan </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft46">antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation, skall en rederi-<br/>kontroll utf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>8 �</b> Vid en inspektion skall, om f�rh�llandena inte f�ranleder annat, <br/>unders�kas </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft46">om arbetsmilj�n �r tillfredsst�llande, <br/>om fartyget �r beh�rigen lastat eller barlastat, <br/>om last som �nnu inte har f�rts ombord �r s�kert anordnad f�r sj�trans-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft42">port, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft46">om fartyget �r bemannat p� ett betryggande s�tt, <br/>om fartyget i �vrigt �r i beh�rigt skick och <br/>om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets s�-</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft42">kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>9 �</b> Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion. N�r det g�ller <br/>f�rh�llanden som omfattas av certifikat, skall inspektionen begr�nsas till <br/>granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft42">1 kap. 8 �, om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess </p> <p style="position:absolute;top:601px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46">utrustning eller s�kerhetsorganisation avviker fr�n uppgifterna i certifika-<br/>ten eller handlingarna i n�got v�sentligt avseende. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft42">P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r dock Sj�farts-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft46">verket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n inspektion f�r ett fartyg <br/>som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om s� erfordras, utf�rda ett <br/>certifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i f�reskrifter <br/>som utf�rdas med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>12 a �</b> Redaren ansvarar f�r att rederiverksamheten underg�r tillsyn </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft46">enligt denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av <br/>lagen. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft42">Redaren skall l�mna tillsynsmyndigheten det bist�nd den beh�ver och </p> <p style="position:absolute;top:796px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft42">de upplysningar den beg�r vid tillsynen. </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>19 �</b> Bef�lhavaren skall se till att rederiets dokument ang�ende godk�nd <br/>s�kerhetsorganisation, fartygets tillsynsbok och de certifikat eller andra </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">4</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft44"> �ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft42">1645 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>SFS 1995:927 </b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">handlingar som har utf�rdats f�r fartyget enligt denna lag eller f�reskrifter <br/>som har meddelats med st�d av lagen finns ombord och h�lls tillg�ngliga <br/>vid tillsynsf�rr�ttningar. </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">Ingen f�r f�rv�gras att ta del av inneh�llet i tillsynsboken, om han </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">beh�ver det f�r att kunna ta till vara sin r�tt. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>22 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om avgifter till staten f�r tillsyn av fartyg och av <br/>rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation. Detsamma g�ller avgifter f�r <br/>provning och granskning av material och utrustning samt f�r granskning <br/>av ritningar till fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>11 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:279px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b> Ett fartygs resa f�r f�rbjudas tills r�ttelse har skett, om det finns </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">sk�lig anledning att anta </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft53">att fartyget inte �r sjov�rdigt f�r resa i den avsedda farten, <br/>att det i n�got v�sentligt avseende har brister i fr�ga om skyddet mot </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft51">oh�lsa eller olycksfall, </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">att det inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt, </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft53">att det medf�r passagerare ut�ver det h�gsta till�tna antalet, <br/>att det inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft51">eller </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft51">att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation. </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">arbetsredskap, f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen <br/>f�rbjudas tills r�ttelse har skett. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen av en viss lokal, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne inneb�r risk f�r <br/>oh�lsa eller olycksfall, f�r denna anv�ndning f�rbjudas tills r�ttelse har <br/>skett. </p> <p style="position:absolute;top:557px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas, om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">tillsynsf�rr�ttning eller om fartyget eller dess rederi saknar ett certifikat, <br/>dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller en motsvarande <br/>handling som det skall ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har <br/>meddelats med st�d av 1 kap. 7 eller 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:687px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b> Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft51">1. den som upps�tligen l�mnar oriktiga uppgifter f�r att f� ett doku-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft53">ment ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller ett certifikat som ut-<br/>f�rdas enligt denna lag eller enligt en f�reskrift med st�d av 1 kap. 7 � eller <br/>f�r att f� giltighetstiden f�r ett s�dant dokument eller certifikat f�rl�ngd, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft53">der ett fartyg till sj�fart utan att ha ett dokument ang�ende godk�nd <br/>s�kerhetsorganisation, certifikat eller annan handling som skall ha utf�r-<br/>dats f�r rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller s�kerhetsorganisa-<br/>tion enligt denna lag eller enligt vad som har f�reskrivits med st�d av <br/>lagen, </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft51">1646 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:842px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft60">1647 </p> <p style="position:absolute;top:41px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">3. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">der ett fartyg eller dess utrustning i strid mot n�gon best�mmelse i ett <br/>dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, certifikat eller en an-<br/>nan handling som avses i 2, </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">4. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-</p> <p style="position:absolute;top:123px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">der ett fartyg till sj�fart utan att det �r f�rsett med f�reskrivna fribords-<br/>m�rken, </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">5. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�-</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">ter att g�ra vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att den som <br/>ing�r i minimibes�ttningen och tillh�r d�cks- eller maskinpersonalen utan <br/>tillst�nd anst�lls av n�gon annan �n redaren eller �garen, </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">6. en bef�lhavare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet framf�r ett </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">fartyg i strid mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller beman-<br/>ningsf�reskrifter, </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">7. redare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att g�ra </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid <br/>mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�re-<br/>skrifter, </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">8. redare eller �gare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft66">se till att fartyget underg�r tillsyn eller redare som upps�tligen eller av <br/>oaktsamhet underl�ter att se till att rederiverksamhet underg�r tillsyn <br/>enligt denna lag eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">9. den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots, </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">n�r han �r skyldig att g�ra det p� grund av en s�rskild f�reskrift. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �5</b> Till b�ter d�ms </p> <p style="position:absolute;top:483px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">1. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder ett fartyg </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">till sj�fart i strid mot en lastningsf�reskrift som har meddelats med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">3 kap. 9 � f�rsta stycket, om inte f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft60">2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft60">mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av 4 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">3. bef�lhavare och maskinchef som upps�tligen eller av oaktsamhet </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft66">underl�ter att fullg�ra vad han enligt 5 kap. 2 � andra stycket och 3 � andra <br/>stycket �lagts att g�ra innan en resa p�b�rjas, </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft60">4. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se till </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft66">att nytilltr�dande ombordanst�llda f�r k�nnedom om fartyget, grundl�g-<br/>gande s�kerhetsbest�mmelser eller �tg�rder vid sj�olycka enligt 5 kap. 2 � <br/>tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">5. bef�lhavare som av oaktsamhet framf�r ett fartyg i strid mot vad som </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft66">g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om inte <br/>f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">6. redare som av oaktsamhet underl�ter att g�ra vad som sk�ligen kan </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft66">fordras av honom f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid mot vad <br/>som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">inte f�rseelsen �r ringa, </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft60">7. den som upps�tligen eller av oaktsamhet tj�nstg�r p� ett fartyg som </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">bef�lhavare, maskinchef eller ansvarig f�r vakt utan att inneha den beh�-</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft60">righet som �r f�reskriven i minimibes�ttningsbeslutet eller i bemannings-</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft64">5</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1990:723. </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:648px;height:907px;"> <img width="648" height="907" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft70">1648 </p> <p style="position:absolute;top:45px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 1995:927 </b></p> <p style="position:absolute;top:47px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft72">f�reskrifterna, dock inte om han har uppeh�llit befattningen p� grund av <br/>ett pl�tsligt sjukdomsfall eller en annan liknande h�ndelse, </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft70">8. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft70">10 a � eller mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 6 kap. 10 a � </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">andra stycket, </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft70">9. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">skyldigheter betr�ffande kost och vatten samt bostads- och h�lsov�rdsf�r-<br/>h�llanden enligt 7 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft70">10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet utan giltigt sk�l tar bort en </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">skyddsanordning eller s�tter den ur funktion, </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">11. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">som har meddelats med st�d av 8 kap. 3 eller 5  7 ��, </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft70">12. bef�lhavare som upps�tligen beordrar arbete i strid mot ett beslut </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">av ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 � utan att n�got s�dant sk�l som anges i <br/>9 kap. 8 � f�religger, om d�rmed intresset av att skyddsarbetet ombord <br/>bedrivs i beh�rig ordning uppenbart �sidos�tts, </p> <p style="position:absolute;top:307px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">13. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina skyldighe-</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">ter betr�ffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 � eller dokument <br/>ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller <br/>annan handling enligt 10 kap. 19 �, </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">14. den som i andra fall �n som s�gs i 2 � 1 upps�tligen eller av oaktsam-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">het l�mnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullg�rande av <br/>skyldighet enligt 10 kap. 12 � andra stycket, 12 a � andra stycket eller 14 � <br/>eller annars i fr�ga om en �tg�rd som har �lagts av myndigheten, och </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">15. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar att fullg�ra </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">anm�lningsskyldighet som har �lagts honom med st�d av 13 kap. 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft70">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft70">2. Best�mmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 4 a  6 ��, 10 kap. 6, </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">7 a, 9, 12 a och 22 �� samt 11 kap. 1 � till�mpas dock f�rst fr�n och med <br/>den dag som regeringen best�mmer. Detsamma g�ller best�mmelserna i 10 </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft72">kap. 1, 5, 8 och 19 �� samt 12 kap. 2 och 3 ��, s�vitt avser dokument och <br/>certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation samt tillsyn av rederi-<br/>ers och fartygs s�kerhetsorganisation. Regeringen f�r f�reskriva att de <br/>best�mmelser som n�mnts i denna punkt skall till�mpas fr�n olika tid-<br/>punkter f�r skilda typer av rederier och fartyg. </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:162px;white-space:nowrap" class="ft70">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft70">INES UUSMANN </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:377px;white-space:nowrap" class="ft72">Anders Iacob�us <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1642

SFS 1995:927
Utkom fr�n trycket
den 26 juni 1995

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(1988:49)

dels att 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 5 och 6 ��, 3 kap. 9 �, 10 kap. 1, 5,

6, 8, 9, 19 och 22 ��, 11 kap. 1 �, 12 kap. 2 och 3 ��, rubriken till 2 kap.
samt rubriken n�rmast f�re 1 kap. 4 � skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras �tta nya paragrafer, 2 kap. 4 ae ��, 4

kap. 7 �, 10 kap. 7 a och 12 a ��, samt n�rmast f�re 2 kap. 4 a och 4 b �� tv�
nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 � Denna lag g�ller alla fartyg som anv�nds till sj�fart inom Sveriges
sj�territorium samt svenska fartyg som anv�nds till sj�fart utanf�r sj�ter-
ritoriet. Lagen g�ller �ven alla svenska rederier samt utl�ndska rederier,

som bedriver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�nder annat fartyg till
sj�fart inom Sveriges sj�territorium. Lagen skall dock inte till�mpas i den
m�n det �r s�rskilt f�reskrivet eller f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga
grundsatser.

Lagens best�mmelser g�ller �rlogsfartyg endast s�vitt regeringen f�re-

skriver det.

F�reskrifter som avser f�rh�llandet mellan enskilda eller som annars

m�ste meddelas i lag f�r inte meddelas med st�d av lagens bemyndiganden.

Dokument och certifikat

4 � Ett fartyg skall ha certifikat i de fall som anges i denna lag. Certifikat

skall utf�rdas f�r ett visst fartomr�de eller f�r en del av ett fartomr�de och
f�r best�md tid, vilken f�r f�rl�ngas. I certifikatet f�r anges s�rskilda
villkor f�r att det skall vara giltigt.

Ett fartyg som �r f�rsett med certifikat f�r inte anv�ndas i mer vidstr�ckt

fart �n vad certifikatet avser.

Ett rederi skall ha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisa-

tion i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utf�rdas f�r en
best�md tid, som f�r f�rl�ngas. Dokumentet f�r inneh�lla s�rskilda villkor
f�r att det skall vara giltigt.

1

Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413.

background image

1642

SFS 1995:927
Utkom fr�n trycket
den 26 juni 1995

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(1988:49)

dels att 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 5 och 6 ��, 3 kap. 9 �, 10 kap. 1, 5,

6, 8, 9, 19 och 22 ��, 11 kap. 1 �, 12 kap. 2 och 3 ��, rubriken till 2 kap.
samt rubriken n�rmast f�re 1 kap. 4 � skall ha f�ljande lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras �tta nya paragrafer, 2 kap. 4 ae ��, 4

kap. 7 �, 10 kap. 7 a och 12 a ��, samt n�rmast f�re 2 kap. 4 a och 4 b �� tv�
nya rubriker av f�ljande lydelse.

1 kap.

1 � Denna lag g�ller alla fartyg som anv�nds till sj�fart inom Sveriges
sj�territorium samt svenska fartyg som anv�nds till sj�fart utanf�r sj�ter-
ritoriet. Lagen g�ller �ven alla svenska rederier samt utl�ndska rederier,

som bedriver sj�fart med svenskt fartyg eller anv�nder annat fartyg till
sj�fart inom Sveriges sj�territorium. Lagen skall dock inte till�mpas i den
m�n det �r s�rskilt f�reskrivet eller f�ljer av allm�nt erk�nda folkr�ttsliga
grundsatser.

Lagens best�mmelser g�ller �rlogsfartyg endast s�vitt regeringen f�re-

skriver det.

F�reskrifter som avser f�rh�llandet mellan enskilda eller som annars

m�ste meddelas i lag f�r inte meddelas med st�d av lagens bemyndiganden.

Dokument och certifikat

4 � Ett fartyg skall ha certifikat i de fall som anges i denna lag. Certifikat

skall utf�rdas f�r ett visst fartomr�de eller f�r en del av ett fartomr�de och
f�r best�md tid, vilken f�r f�rl�ngas. I certifikatet f�r anges s�rskilda
villkor f�r att det skall vara giltigt.

Ett fartyg som �r f�rsett med certifikat f�r inte anv�ndas i mer vidstr�ckt

fart �n vad certifikatet avser.

Ett rederi skall ha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisa-

tion i de fall som anges i denna lag. Dokumentet skall utf�rdas f�r en
best�md tid, som f�r f�rl�ngas. Dokumentet f�r inneh�lla s�rskilda villkor
f�r att det skall vara giltigt.

1

Prop. 1994/95:186, bet. 1994/95:TU27, rskr. 1994/95:413.

background image

5 � Dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och certifikat
utf�rdas av Sj�fartsverket, om regeringen inte f�reskriver n�got annat.

8 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-
skriva att utl�ndska fartyg vid sj�fart inom Sveriges sj�territorium skall

inneha ett certifikat utf�rdat av beh�rig utl�ndsk myndighet eller en mot-
svarande handling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven

f�reskriva att utl�ndska rederier, som bedriver sj�fart med svenskt fartyg
eller anv�nder annat fartyg till sj�fart inom Sveriges sj�territorium, skall
inneha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation utf�rdat av
en beh�rig utl�ndsk myndighet eller en motsvarande handling.

2 kap. Fartygs sj�v�rdighet m. m.

R ederiverksamhet

4 a � Rederiverksamhet skall bedrivas p� ett s�dant s�tt att sj�s�kerhe-
ten uppr�tth�lls samt m�nniskor, milj� och egendom skyddas.

Dokument och certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation
4 b � Ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett be-
vis att rederiets s�kerhetsorganisation har godk�nts vid en rederikontroll.

Ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett bevis att

fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets godk�nda
s�kerhetsorganisation.

4 c � Ett fartyg som anv�nds f�r yrkesm�ssig personbefordran eller vars
bruttodr�ktighet �r minst 20 f�r anv�ndas till sj�fart endast om dess rederi
har ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och fartyget �r
f�rsett med ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation.

4 d � Sj�fartsverket skall f�rklara ett rederis dokument ang�ende god-
k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om

1. rederiets organisation eller ledning �ndrats p� s�dant s�tt att det kan

antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation eller

2. rederiet inte medverkar till en rederikontroll enligt 10 kap. 5 � andra

stycket.

4 e � Sj�fartsverket skall f�rklara ett fartygs certifikat ang�ende god-
k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om

1. fartyget har �verg�tt till ett annat rederi,

2. rederiets dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation har f�r-

klarats ogiltigt,

3. fartygets godk�nda s�kerhetsorganisation inte uppr�tth�lls ombord

p� fartyget eller

4. fartyget inte underg�r f�reskriven tillsyn.

5 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat
och h�llet i st�nd f�r att det enligt 1 � skall anses vara sj�v�rdigt.

1643

SFS 1995:927

background image

SFS 1995:927

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation.

6 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sj�fartsverket f�r
meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna i detta kapitel.

3 kap.

9 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela ytterligare f�reskrifter om minsta till�tna fribord, fribordsm�rken,
fribordscertifikat och lastning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven

meddela f�reskrifter om s�kring av last, som �nnu inte har f�rts ombord.

4 kap.

7 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om skyldighet att registrera uppgifter ang�ende om-
bordvarande p� passagerarfartyg.

10 kap.

1 �2 Sj�fartsverket ut�var, om n�got annat inte anges i lagen, tillsyn

enligt denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen s�vitt avser

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning och s�kerhetsorganisation,

2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord samt
3. rederiers s�kerhetsorganisation.
S�vitt g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsynen �ven av Kustbevak-

ningen i den utstr�ckning som Sj�fartsverket beslutar i samr�d med Kust-

bevakningen.

I fr�gor som avser arbetsmilj�n skall tillsynen ut�vas i samverkan med

Arbetarskyddsstyrelsen.

Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (1971:511).

5 �3 Den tillsyn som anges i 1 � f�rsta stycket ut�vas vid tillsynsf�rr�tt-
ningar. S�dana f�rr�ttningar utf�rs som besiktningar, rederikontroller el-
ler inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller g�rs planm�ssigt. N�r det finns s�r-

skild anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll g�ras �ven
utom planen. Inspektioner g�rs n�r en tillsynsmyndighet finner att det �r

motiverat.

Besiktningar skall g�ras fr�mst
f�r att unders�ka om ett fartyg �r sjov�rdigt,
f�r att unders�ka om det �r l�mpligt att anv�ndas som passagerarfartyg,
f�r att best�mma dess minsta till�tna fribord och
f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer

med rederiets s�kerhetsorganisation.

2

Senaste lydelse 1990:511.

3

�ndringen inneb�r bl. a. att fj�rde stycket upph�vs.

1644

background image

5 � Dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och certifikat
utf�rdas av Sj�fartsverket, om regeringen inte f�reskriver n�got annat.

8 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r f�re-
skriva att utl�ndska fartyg vid sj�fart inom Sveriges sj�territorium skall

inneha ett certifikat utf�rdat av beh�rig utl�ndsk myndighet eller en mot-
svarande handling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven

f�reskriva att utl�ndska rederier, som bedriver sj�fart med svenskt fartyg
eller anv�nder annat fartyg till sj�fart inom Sveriges sj�territorium, skall
inneha ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation utf�rdat av
en beh�rig utl�ndsk myndighet eller en motsvarande handling.

2 kap. Fartygs sj�v�rdighet m. m.

R ederiverksamhet

4 a � Rederiverksamhet skall bedrivas p� ett s�dant s�tt att sj�s�kerhe-
ten uppr�tth�lls samt m�nniskor, milj� och egendom skyddas.

Dokument och certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation
4 b � Ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett be-
vis att rederiets s�kerhetsorganisation har godk�nts vid en rederikontroll.

Ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation �r ett bevis att

fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets godk�nda
s�kerhetsorganisation.

4 c � Ett fartyg som anv�nds f�r yrkesm�ssig personbefordran eller vars
bruttodr�ktighet �r minst 20 f�r anv�ndas till sj�fart endast om dess rederi
har ett dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation och fartyget �r
f�rsett med ett certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation.

4 d � Sj�fartsverket skall f�rklara ett rederis dokument ang�ende god-
k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om

1. rederiets organisation eller ledning �ndrats p� s�dant s�tt att det kan

antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation eller

2. rederiet inte medverkar till en rederikontroll enligt 10 kap. 5 � andra

stycket.

4 e � Sj�fartsverket skall f�rklara ett fartygs certifikat ang�ende god-
k�nd s�kerhetsorganisation ogiltigt, om

1. fartyget har �verg�tt till ett annat rederi,

2. rederiets dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation har f�r-

klarats ogiltigt,

3. fartygets godk�nda s�kerhetsorganisation inte uppr�tth�lls ombord

p� fartyget eller

4. fartyget inte underg�r f�reskriven tillsyn.

5 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om hur ett fartyg skall vara konstruerat, byggt, utrustat
och h�llet i st�nd f�r att det enligt 1 � skall anses vara sj�v�rdigt.

1643

SFS 1995:927

background image

6 �4 Ett fartyg som byggs f�r en svensk best�llare skall besiktigas innan
det anv�nds till sj�fart f�r unders�kning om det �r sj�v�rdigt.

Har ett utl�ndskt fartyg blivit svenskt, skall besiktning betr�ffande

sj�v�rdigheten �ga rum, om inte tillsynsmyndigheten finner det obeh�vligt
med h�nsyn till fartygets beskaffenhet eller omst�ndigheterna i �vrigt.
Besiktning skall �ven g�ras f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorgani-
sation �verensst�mmer med rederiets s�kerhetsorganisation, om inte till-
synsmyndigheten finner att det �r obeh�vligt med h�nsyn till att fartyget
redan har ett giltigt certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation
utf�rdat av ett organ som �r beh�rigt enligt denna lag.

7 a � Vid en rederikontroll skall tillsynsmyndigheten pr�va om rederiet
har en s�kerhetsorganisation som uppfyller kraven i 2 kap. 4 a � och i de
f�reskrifter om rederiers s�kerhetsorganisation som har meddelats med

st�d av denna lag.

Om rederiets organisation eller ledning �ndras p� s�dant s�tt att det kan

antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation, skall en rederi-
kontroll utf�ras.

8 � Vid en inspektion skall, om f�rh�llandena inte f�ranleder annat,
unders�kas

om arbetsmilj�n �r tillfredsst�llande,
om fartyget �r beh�rigen lastat eller barlastat,
om last som �nnu inte har f�rts ombord �r s�kert anordnad f�r sj�trans-

port,

om fartyget �r bemannat p� ett betryggande s�tt,
om fartyget i �vrigt �r i beh�rigt skick och
om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets s�-

kerhetsorganisation.

9 � Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion. N�r det g�ller
f�rh�llanden som omfattas av certifikat, skall inspektionen begr�nsas till
granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt

1 kap. 8 �, om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess

utrustning eller s�kerhetsorganisation avviker fr�n uppgifterna i certifika-
ten eller handlingarna i n�got v�sentligt avseende.

P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r dock Sj�farts-

verket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n inspektion f�r ett fartyg
som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om s� erfordras, utf�rda ett
certifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i f�reskrifter
som utf�rdas med st�d av lagen.

12 a � Redaren ansvarar f�r att rederiverksamheten underg�r tillsyn

enligt denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagen.

Redaren skall l�mna tillsynsmyndigheten det bist�nd den beh�ver och

de upplysningar den beg�r vid tillsynen.

19 � Bef�lhavaren skall se till att rederiets dokument ang�ende godk�nd
s�kerhetsorganisation, fartygets tillsynsbok och de certifikat eller andra

4

�ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs.

1645

SFS 1995:927

background image

SFS 1995:927

handlingar som har utf�rdats f�r fartyget enligt denna lag eller f�reskrifter
som har meddelats med st�d av lagen finns ombord och h�lls tillg�ngliga
vid tillsynsf�rr�ttningar.

Ingen f�r f�rv�gras att ta del av inneh�llet i tillsynsboken, om han

beh�ver det f�r att kunna ta till vara sin r�tt.

22 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om avgifter till staten f�r tillsyn av fartyg och av
rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation. Detsamma g�ller avgifter f�r
provning och granskning av material och utrustning samt f�r granskning
av ritningar till fartyg.

11 kap.

1 � Ett fartygs resa f�r f�rbjudas tills r�ttelse har skett, om det finns

sk�lig anledning att anta

att fartyget inte �r sjov�rdigt f�r resa i den avsedda farten,
att det i n�got v�sentligt avseende har brister i fr�ga om skyddet mot

oh�lsa eller olycksfall,

att det inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt,

att det medf�r passagerare ut�ver det h�gsta till�tna antalet,
att det inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan

eller

att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation.

Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i

arbetsredskap, f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen
f�rbjudas tills r�ttelse har skett.

Om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne inneb�r risk f�r
oh�lsa eller olycksfall, f�r denna anv�ndning f�rbjudas tills r�ttelse har
skett.

Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas, om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r

tillsynsf�rr�ttning eller om fartyget eller dess rederi saknar ett certifikat,
dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller en motsvarande
handling som det skall ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har
meddelats med st�d av 1 kap. 7 eller 8 �.

12 kap.

2 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms

1. den som upps�tligen l�mnar oriktiga uppgifter f�r att f� ett doku-

ment ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller ett certifikat som ut-
f�rdas enligt denna lag eller enligt en f�reskrift med st�d av 1 kap. 7 � eller
f�r att f� giltighetstiden f�r ett s�dant dokument eller certifikat f�rl�ngd,

2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-

der ett fartyg till sj�fart utan att ha ett dokument ang�ende godk�nd
s�kerhetsorganisation, certifikat eller annan handling som skall ha utf�r-
dats f�r rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller s�kerhetsorganisa-
tion enligt denna lag eller enligt vad som har f�reskrivits med st�d av
lagen,

1646

background image

SFS 1995:927

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

f�reskrifter om rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation.

6 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Sj�fartsverket f�r
meddela f�reskrifter om undantag fr�n best�mmelserna i detta kapitel.

3 kap.

9 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela ytterligare f�reskrifter om minsta till�tna fribord, fribordsm�rken,
fribordscertifikat och lastning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r �ven

meddela f�reskrifter om s�kring av last, som �nnu inte har f�rts ombord.

4 kap.

7 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om skyldighet att registrera uppgifter ang�ende om-
bordvarande p� passagerarfartyg.

10 kap.

1 �2 Sj�fartsverket ut�var, om n�got annat inte anges i lagen, tillsyn

enligt denna lag och f�reskrifter meddelade med st�d av lagen s�vitt avser

1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning och s�kerhetsorganisation,

2. s�kring av last som �nnu inte har f�rts ombord samt
3. rederiers s�kerhetsorganisation.
S�vitt g�ller inspektion enligt 8 � ut�vas tillsynen �ven av Kustbevak-

ningen i den utstr�ckning som Sj�fartsverket beslutar i samr�d med Kust-

bevakningen.

I fr�gor som avser arbetsmilj�n skall tillsynen ut�vas i samverkan med

Arbetarskyddsstyrelsen.

Best�mmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedels-

lagen (1971:511).

5 �3 Den tillsyn som anges i 1 � f�rsta stycket ut�vas vid tillsynsf�rr�tt-
ningar. S�dana f�rr�ttningar utf�rs som besiktningar, rederikontroller el-
ler inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller g�rs planm�ssigt. N�r det finns s�r-

skild anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll g�ras �ven
utom planen. Inspektioner g�rs n�r en tillsynsmyndighet finner att det �r

motiverat.

Besiktningar skall g�ras fr�mst
f�r att unders�ka om ett fartyg �r sjov�rdigt,
f�r att unders�ka om det �r l�mpligt att anv�ndas som passagerarfartyg,
f�r att best�mma dess minsta till�tna fribord och
f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer

med rederiets s�kerhetsorganisation.

2

Senaste lydelse 1990:511.

3

�ndringen inneb�r bl. a. att fj�rde stycket upph�vs.

1644

background image

1647

SFS 1995:927

3. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-

der ett fartyg eller dess utrustning i strid mot n�gon best�mmelse i ett
dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, certifikat eller en an-
nan handling som avses i 2,

4. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-

der ett fartyg till sj�fart utan att det �r f�rsett med f�reskrivna fribords-
m�rken,

5. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�-

ter att g�ra vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att den som
ing�r i minimibes�ttningen och tillh�r d�cks- eller maskinpersonalen utan
tillst�nd anst�lls av n�gon annan �n redaren eller �garen,

6. en bef�lhavare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet framf�r ett

fartyg i strid mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller beman-
ningsf�reskrifter,

7. redare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att g�ra

vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid
mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�re-
skrifter,

8. redare eller �gare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att

se till att fartyget underg�r tillsyn eller redare som upps�tligen eller av
oaktsamhet underl�ter att se till att rederiverksamhet underg�r tillsyn
enligt denna lag eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen,
och

9. den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots,

n�r han �r skyldig att g�ra det p� grund av en s�rskild f�reskrift.

3 �5 Till b�ter d�ms

1. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder ett fartyg

till sj�fart i strid mot en lastningsf�reskrift som har meddelats med st�d av

3 kap. 9 � f�rsta stycket, om inte f�rseelsen �r ringa,

2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter

mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av 4 kap. 7 �,

3. bef�lhavare och maskinchef som upps�tligen eller av oaktsamhet

underl�ter att fullg�ra vad han enligt 5 kap. 2 � andra stycket och 3 � andra
stycket �lagts att g�ra innan en resa p�b�rjas,

4. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se till

att nytilltr�dande ombordanst�llda f�r k�nnedom om fartyget, grundl�g-
gande s�kerhetsbest�mmelser eller �tg�rder vid sj�olycka enligt 5 kap. 2 �
tredje stycket,

5. bef�lhavare som av oaktsamhet framf�r ett fartyg i strid mot vad som

g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om inte
f�rseelsen �r ringa,

6. redare som av oaktsamhet underl�ter att g�ra vad som sk�ligen kan

fordras av honom f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid mot vad
som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om

inte f�rseelsen �r ringa,

7. den som upps�tligen eller av oaktsamhet tj�nstg�r p� ett fartyg som

bef�lhavare, maskinchef eller ansvarig f�r vakt utan att inneha den beh�-

righet som �r f�reskriven i minimibes�ttningsbeslutet eller i bemannings-

5

Senaste lydelse 1990:723.

background image

1648

SFS 1995:927

f�reskrifterna, dock inte om han har uppeh�llit befattningen p� grund av
ett pl�tsligt sjukdomsfall eller en annan liknande h�ndelse,

8. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap.

10 a � eller mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 6 kap. 10 a �

andra stycket,

9. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina

skyldigheter betr�ffande kost och vatten samt bostads- och h�lsov�rdsf�r-
h�llanden enligt 7 kap. 7 �,

10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet utan giltigt sk�l tar bort en

skyddsanordning eller s�tter den ur funktion,

11. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift

som har meddelats med st�d av 8 kap. 3 eller 5  7 ��,

12. bef�lhavare som upps�tligen beordrar arbete i strid mot ett beslut

av ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 � utan att n�got s�dant sk�l som anges i
9 kap. 8 � f�religger, om d�rmed intresset av att skyddsarbetet ombord
bedrivs i beh�rig ordning uppenbart �sidos�tts,

13. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina skyldighe-

ter betr�ffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 � eller dokument
ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller
annan handling enligt 10 kap. 19 �,

14. den som i andra fall �n som s�gs i 2 � 1 upps�tligen eller av oaktsam-

het l�mnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullg�rande av
skyldighet enligt 10 kap. 12 � andra stycket, 12 a � andra stycket eller 14 �
eller annars i fr�ga om en �tg�rd som har �lagts av myndigheten, och

15. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar att fullg�ra

anm�lningsskyldighet som har �lagts honom med st�d av 13 kap. 5 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995.

2. Best�mmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 4 a  6 ��, 10 kap. 6,

7 a, 9, 12 a och 22 �� samt 11 kap. 1 � till�mpas dock f�rst fr�n och med
den dag som regeringen best�mmer. Detsamma g�ller best�mmelserna i 10

kap. 1, 5, 8 och 19 �� samt 12 kap. 2 och 3 ��, s�vitt avser dokument och
certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation samt tillsyn av rederi-
ers och fartygs s�kerhetsorganisation. Regeringen f�r f�reskriva att de
best�mmelser som n�mnts i denna punkt skall till�mpas fr�n olika tid-
punkter f�r skilda typer av rederier och fartyg.

P� regeringens v�gnar

INES UUSMANN

Anders Iacob�us
(Kommunikationsdepartementet)

background image

6 �4 Ett fartyg som byggs f�r en svensk best�llare skall besiktigas innan
det anv�nds till sj�fart f�r unders�kning om det �r sj�v�rdigt.

Har ett utl�ndskt fartyg blivit svenskt, skall besiktning betr�ffande

sj�v�rdigheten �ga rum, om inte tillsynsmyndigheten finner det obeh�vligt
med h�nsyn till fartygets beskaffenhet eller omst�ndigheterna i �vrigt.
Besiktning skall �ven g�ras f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorgani-
sation �verensst�mmer med rederiets s�kerhetsorganisation, om inte till-
synsmyndigheten finner att det �r obeh�vligt med h�nsyn till att fartyget
redan har ett giltigt certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation
utf�rdat av ett organ som �r beh�rigt enligt denna lag.

7 a � Vid en rederikontroll skall tillsynsmyndigheten pr�va om rederiet
har en s�kerhetsorganisation som uppfyller kraven i 2 kap. 4 a � och i de
f�reskrifter om rederiers s�kerhetsorganisation som har meddelats med

st�d av denna lag.

Om rederiets organisation eller ledning �ndras p� s�dant s�tt att det kan

antas inverka menligt p� rederiets s�kerhetsorganisation, skall en rederi-
kontroll utf�ras.

8 � Vid en inspektion skall, om f�rh�llandena inte f�ranleder annat,
unders�kas

om arbetsmilj�n �r tillfredsst�llande,
om fartyget �r beh�rigen lastat eller barlastat,
om last som �nnu inte har f�rts ombord �r s�kert anordnad f�r sj�trans-

port,

om fartyget �r bemannat p� ett betryggande s�tt,
om fartyget i �vrigt �r i beh�rigt skick och
om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer med rederiets s�-

kerhetsorganisation.

9 � Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion. N�r det g�ller
f�rh�llanden som omfattas av certifikat, skall inspektionen begr�nsas till
granskning av fartygets certifikat eller motsvarande handlingar enligt

1 kap. 8 �, om det inte finns grundad anledning att anta att fartyget, dess

utrustning eller s�kerhetsorganisation avviker fr�n uppgifterna i certifika-
ten eller handlingarna i n�got v�sentligt avseende.

P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r dock Sj�farts-

verket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n inspektion f�r ett fartyg
som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om s� erfordras, utf�rda ett
certifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i f�reskrifter
som utf�rdas med st�d av lagen.

12 a � Redaren ansvarar f�r att rederiverksamheten underg�r tillsyn

enligt denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av
lagen.

Redaren skall l�mna tillsynsmyndigheten det bist�nd den beh�ver och

de upplysningar den beg�r vid tillsynen.

19 � Bef�lhavaren skall se till att rederiets dokument ang�ende godk�nd
s�kerhetsorganisation, fartygets tillsynsbok och de certifikat eller andra

4

�ndringen inneb�r bl. a. att tredje stycket upph�vs.

1645

SFS 1995:927

background image

SFS 1995:927

handlingar som har utf�rdats f�r fartyget enligt denna lag eller f�reskrifter
som har meddelats med st�d av lagen finns ombord och h�lls tillg�ngliga
vid tillsynsf�rr�ttningar.

Ingen f�r f�rv�gras att ta del av inneh�llet i tillsynsboken, om han

beh�ver det f�r att kunna ta till vara sin r�tt.

22 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om avgifter till staten f�r tillsyn av fartyg och av
rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation. Detsamma g�ller avgifter f�r
provning och granskning av material och utrustning samt f�r granskning
av ritningar till fartyg.

11 kap.

1 � Ett fartygs resa f�r f�rbjudas tills r�ttelse har skett, om det finns

sk�lig anledning att anta

att fartyget inte �r sjov�rdigt f�r resa i den avsedda farten,
att det i n�got v�sentligt avseende har brister i fr�ga om skyddet mot

oh�lsa eller olycksfall,

att det inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt,

att det medf�r passagerare ut�ver det h�gsta till�tna antalet,
att det inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan

eller

att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation.

Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i

arbetsredskap, f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen
f�rbjudas tills r�ttelse har skett.

Om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne inneb�r risk f�r
oh�lsa eller olycksfall, f�r denna anv�ndning f�rbjudas tills r�ttelse har
skett.

Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas, om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r

tillsynsf�rr�ttning eller om fartyget eller dess rederi saknar ett certifikat,
dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller en motsvarande
handling som det skall ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har
meddelats med st�d av 1 kap. 7 eller 8 �.

12 kap.

2 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader d�ms

1. den som upps�tligen l�mnar oriktiga uppgifter f�r att f� ett doku-

ment ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation eller ett certifikat som ut-
f�rdas enligt denna lag eller enligt en f�reskrift med st�d av 1 kap. 7 � eller
f�r att f� giltighetstiden f�r ett s�dant dokument eller certifikat f�rl�ngd,

2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-

der ett fartyg till sj�fart utan att ha ett dokument ang�ende godk�nd
s�kerhetsorganisation, certifikat eller annan handling som skall ha utf�r-
dats f�r rederiet, fartyget, dess utrustning, lastning eller s�kerhetsorganisa-
tion enligt denna lag eller enligt vad som har f�reskrivits med st�d av
lagen,

1646

background image

1647

SFS 1995:927

3. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-

der ett fartyg eller dess utrustning i strid mot n�gon best�mmelse i ett
dokument ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, certifikat eller en an-
nan handling som avses i 2,

4. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�n-

der ett fartyg till sj�fart utan att det �r f�rsett med f�reskrivna fribords-
m�rken,

5. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�-

ter att g�ra vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att den som
ing�r i minimibes�ttningen och tillh�r d�cks- eller maskinpersonalen utan
tillst�nd anst�lls av n�gon annan �n redaren eller �garen,

6. en bef�lhavare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet framf�r ett

fartyg i strid mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller beman-
ningsf�reskrifter,

7. redare som upps�tligen eller av grov oaktsamhet underl�ter att g�ra

vad som sk�ligen kan fordras f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid
mot vad som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�re-
skrifter,

8. redare eller �gare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att

se till att fartyget underg�r tillsyn eller redare som upps�tligen eller av
oaktsamhet underl�ter att se till att rederiverksamhet underg�r tillsyn
enligt denna lag eller en f�reskrift som har meddelats med st�d av lagen,
och

9. den som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att anlita lots,

n�r han �r skyldig att g�ra det p� grund av en s�rskild f�reskrift.

3 �5 Till b�ter d�ms

1. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder ett fartyg

till sj�fart i strid mot en lastningsf�reskrift som har meddelats med st�d av

3 kap. 9 � f�rsta stycket, om inte f�rseelsen �r ringa,

2. redare och bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter

mot en f�reskrift som har meddelats med st�d av 4 kap. 7 �,

3. bef�lhavare och maskinchef som upps�tligen eller av oaktsamhet

underl�ter att fullg�ra vad han enligt 5 kap. 2 � andra stycket och 3 � andra
stycket �lagts att g�ra innan en resa p�b�rjas,

4. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet underl�ter att se till

att nytilltr�dande ombordanst�llda f�r k�nnedom om fartyget, grundl�g-
gande s�kerhetsbest�mmelser eller �tg�rder vid sj�olycka enligt 5 kap. 2 �
tredje stycket,

5. bef�lhavare som av oaktsamhet framf�r ett fartyg i strid mot vad som

g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om inte
f�rseelsen �r ringa,

6. redare som av oaktsamhet underl�ter att g�ra vad som sk�ligen kan

fordras av honom f�r att f�rhindra att fartyget framf�rs i strid mot vad
som g�ller i fr�ga om minimibes�ttning eller bemanningsf�reskrifter, om

inte f�rseelsen �r ringa,

7. den som upps�tligen eller av oaktsamhet tj�nstg�r p� ett fartyg som

bef�lhavare, maskinchef eller ansvarig f�r vakt utan att inneha den beh�-

righet som �r f�reskriven i minimibes�ttningsbeslutet eller i bemannings-

5

Senaste lydelse 1990:723.

background image

1648

SFS 1995:927

f�reskrifterna, dock inte om han har uppeh�llit befattningen p� grund av
ett pl�tsligt sjukdomsfall eller en annan liknande h�ndelse,

8. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap.

10 a � eller mot f�reskrifter som har meddelats med st�d av 6 kap. 10 a �

andra stycket,

9. bef�lhavare som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina

skyldigheter betr�ffande kost och vatten samt bostads- och h�lsov�rdsf�r-
h�llanden enligt 7 kap. 7 �,

10. den som upps�tligen eller av oaktsamhet utan giltigt sk�l tar bort en

skyddsanordning eller s�tter den ur funktion,

11. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift

som har meddelats med st�d av 8 kap. 3 eller 5  7 ��,

12. bef�lhavare som upps�tligen beordrar arbete i strid mot ett beslut

av ett skyddsombud enligt 9 kap. 7 � utan att n�got s�dant sk�l som anges i
9 kap. 8 � f�religger, om d�rmed intresset av att skyddsarbetet ombord
bedrivs i beh�rig ordning uppenbart �sidos�tts,

13. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar sina skyldighe-

ter betr�ffande ritningar till ett fartyg enligt 10 kap. 16 � eller dokument
ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation, tillsynsbok och certifikat eller
annan handling enligt 10 kap. 19 �,

14. den som i andra fall �n som s�gs i 2 � 1 upps�tligen eller av oaktsam-

het l�mnar oriktiga uppgifter till en tillsynsmyndighet vid fullg�rande av
skyldighet enligt 10 kap. 12 � andra stycket, 12 a � andra stycket eller 14 �
eller annars i fr�ga om en �tg�rd som har �lagts av myndigheten, och

15. den som upps�tligen eller av oaktsamhet f�rsummar att fullg�ra

anm�lningsskyldighet som har �lagts honom med st�d av 13 kap. 5 �.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1995.

2. Best�mmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 ��, 2 kap. 4 a  6 ��, 10 kap. 6,

7 a, 9, 12 a och 22 �� samt 11 kap. 1 � till�mpas dock f�rst fr�n och med
den dag som regeringen best�mmer. Detsamma g�ller best�mmelserna i 10

kap. 1, 5, 8 och 19 �� samt 12 kap. 2 och 3 ��, s�vitt avser dokument och
certifikat ang�ende godk�nd s�kerhetsorganisation samt tillsyn av rederi-
ers och fartygs s�kerhetsorganisation. Regeringen f�r f�reskriva att de
best�mmelser som n�mnts i denna punkt skall till�mpas fr�n olika tid-
punkter f�r skilda typer av rederier och fartyg.

P� regeringens v�gnar

INES UUSMANN

Anders Iacob�us
(Kommunikationsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.