SFS 2009:501 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2009:501 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
090501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 maj 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 kap. 5 � fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:487px;left:190px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">f�rordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av<br/>skyddskommitt� f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon<br/>under uppdraget eller i sin tj�nst har f�tt veta om yrkeshemligheter eller<br/>arbetsf�rfaranden eller i �vrigt om enskildas ekonomiska eller personliga<br/>f�rh�llanden eller f�rh�llanden av betydelse f�r rikets s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I det allm�nnas verksamhet till�mpas best�mmelserna i offentlighets- och</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">sekretesslagen (2009:400) i st�llet f�r f�rsta stycket. I fr�ga om den som �r<br/>skyddsombud eller ledamot av skyddskommitt� p� fartyg i det allm�nnas<br/>verksamhet till�mpas 10 kap. 114 �� och 12 kap. 2 � offentlighets- och<br/>sekretesslagen.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2009:59.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:501</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 kap. 5 � fartygss�kerhetslagen

(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.

5 �

2

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt denna lag eller enligt

f�rordning (EG) nr 336/2006 eller utsetts till skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitt� f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han eller hon
under uppdraget eller i sin tj�nst har f�tt veta om yrkeshemligheter eller
arbetsf�rfaranden eller i �vrigt om enskildas ekonomiska eller personliga
f�rh�llanden eller f�rh�llanden av betydelse f�r rikets s�kerhet.

I det allm�nnas verksamhet till�mpas best�mmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) i st�llet f�r f�rsta stycket. I fr�ga om den som �r
skyddsombud eller ledamot av skyddskommitt� p� fartyg i det allm�nnas
verksamhet till�mpas 10 kap. 114 �� och 12 kap. 2 � offentlighets- och
sekretesslagen.

Denna lag tr�der i kraft den 30 juni 2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2009:59.

SFS 2009:501

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.