SFS 2019:632 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2019:632 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
SFS2019-632.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:MPESDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:WJEFNG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft210{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft211{font-size:14px;line-height:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft212{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft36{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft39{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft310{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft311{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:5px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft48{font-size:5px;line-height:7px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 10 oktober 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om fartygss�kerhetslagen <br/>(2003:364)3 </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att 5 kap. 1115 �� och 6 kap. 6 och 8 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels</i> att 1 kap. 3 �, 4 kap. 12 �, 5 kap. 4 och 9 ��, 6 kap. 3, 7, 11 och 13 ��, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">7 kap. 2 och 6 �� och 8 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>3 �</b>4 Med passagerarfartyg avses i denna lag fartyg som medf�r fler �n tolv <br/>passagerare. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">Som passagerare r�knas varje person ombord utom <br/>1. bef�lhavaren,<br/>2. �vriga ombordanst�llda,<br/>3. andra som befinner sig ombord p� grund av arbete f�r fartygets r�kning</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">eller i offentlig tj�nstef�rr�ttning som g�ller fartyget eller den verksamhet <br/>som bedrivs med fartyget, </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. b�rgare eller b�rgares medhj�lpare som f�ljer med fartyget sedan detta</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">drabbats av sj�olycka, </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">5. personer som f�rs in till hamn efter att ha r�ddats ur sj�n�d, och<br/>6. barn som inte har fyllt ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 kap. <br/>12 �</b> Om visst fartygsarbete inneb�r omedelbar och allvarlig fara f�r n�gon <br/>ombordvarandes liv eller h�lsa och r�ttelse inte genast kan uppn�s genom <br/>h�nv�ndelse till bef�lhavaren, f�r skyddsombudet best�mma att arbetet ska <br/>avbrytas. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om det beh�vs fr�n skyddssynpunkt och r�ttelse inte genast kan uppn�s </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">genom h�nv�ndelse till bef�lhavaren, f�r skyddsombudet avbryta arbete som <br/>en arbetstagare utf�r ensam. </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:116, bet. 2019/20:TU2, rskr. 2019/20:2. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">�ndring av r�dets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som f�rdas ombord p� </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">passagerarfartyg som ankommer till eller avg�r fr�n hamnar i gemenskapens medlemsstater och </p> <p style="position:absolute;top:1053px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter f�r fartyg </p> <p style="position:absolute;top:1065px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">som ankommer till och/eller avg�r fr�n hamnar i medlemsstaterna och Europaparlamentets och </p> <p style="position:absolute;top:1077px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">r�dets direktiv (EU) 2017/2110 av den 15 november 2017 om ett inspektionssystem f�r s�ker drift </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">av ro-ro-passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik och om �ndring av </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">direktiv 2009/16/EG och om upph�vande av r�dets direktiv 1999/35/EG. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse av 6 kap. 6 � 2008:1378. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">4 �ndringen inneb�r att tredje stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2019:632</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">23 oktober 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om skyddsombudet finner att ett f�rbud enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 � �ver-</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">tr�ds, f�r han eller hon avbryta arbete som avses med f�rbudet eller som <br/>beh�vs f�r att fartyget ska kunna p�b�rja eller forts�tta en f�rbjuden resa. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r skada till f�ljd av �tg�rd som avses i f�rstatredje styckena �r skydds-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft211">ombudet fri fr�n ers�ttningsskyldighet. <br/> <br/><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"> <br/><b>4 �</b>5 Den tillsyn som anges i 1 � ut�vas vid tillsynsf�rr�ttningar. S�dana <br/>f�rr�ttningar utf�rs som dokumentationskontroller, besiktningar, inspektioner <br/>eller rederikontroller. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Dokumentationskontroller, besiktningar och rederikontroller ska g�ras </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">enligt en uppgjord plan. N�r det finns s�rskild anledning till det, f�r en <br/>dokumentationskontroll, besiktning eller rederikontroll g�ras �ven utom <br/>planen. Inspektioner ska g�ras n�r det f�ljer av f�reskrifter som har med-<br/>delats med st�d av 7 kap. 6 � eller n�r en tillsynsmyndighet annars anser att <br/>det �r motiverat. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210"><b>9 �</b>6 Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion enligt f�reskrifter <br/>som har meddelats med st�d av 7 kap. 6 �. </p> <p style="position:absolute;top:445px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r Transport-</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">styrelsen trots f�rsta stycket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n <br/>inspektion f�r ett fartyg som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om <br/>det beh�vs, utf�rda ett certifikat eller en annan handling som avses i denna <br/>lag eller i f�reskrifter som har utf�rdats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:547px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett fartyg som �gs eller brukas av en annan stat f�r inte inspekteras n�r </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">fartyget anv�nds uteslutande f�r stats�ndam�l. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft212"> <br/><b>3 �</b>7 Ett fartygs resa ska f�rbjudas om </p> <p style="position:absolute;top:658px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. dess rederi saknar ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation som </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">det ska ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats med <br/>st�d av lagen, </p> <p style="position:absolute;top:720px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. fartyget ombord saknar ett s�dant certifikat om godk�nd s�kerhets-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">organisation eller en s�dan kopia av rederiets dokument om godk�nd s�ker-<br/>hetsorganisation som det ska ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som <br/>har meddelats med st�d av lagen, </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. n�gon s�dan brist som anges i 1 � medf�r otvetydig fara f�r h�lsa, liv </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">eller s�kerhet eller omedelbar fara f�r liv, h�lsa, fartyget, dess bes�ttning <br/>eller passagerare och s�dana �tg�rder som avses i 1 � andra eller tredje <br/>stycket inte �r tillr�ckliga f�r att undanr�ja faran, eller </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. fartyget inte �r utrustat med ett s�dant fungerande f�rdskrivarsystem </p> <p style="position:absolute;top:903px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">som det ska vara utrustat med enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som <br/>har meddelats med st�d av 7 kap. 2 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:944px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett f�rbud enligt f�rsta stycket 1, 2 eller 3 f�r upph�vas om det beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft210">att f�rhindra �verbel�ggning av inspektionshamnen. Om ett f�rbud upph�vs <br/>p� denna grund, g�ller vad som s�gs i f�reskrifter som har meddelats med <br/>st�d av 7 kap. 7 �. </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:1104px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">5 Senaste lydelse 2017:306. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">6 Senaste lydelse 2010:1360. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">7 Senaste lydelse 2017:306. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft29"><b>2019:632</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om en brist enligt f�rsta stycket 3 eller 4 inte kan �tg�rdas enkelt i </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">inspektionshamnen, f�r tillsynsmyndigheten till�ta att fartyget forts�tter till <br/>n�rmaste l�mpliga hamn f�r �tg�rdande av bristen. Om en brist enligt f�rsta <br/>stycket 4 inte kan �tg�rdas enkelt i inspektionshamnen, f�r tillsynsmyndig-<br/>heten utf�rda f�rel�ggande att bristen ska vara �tg�rdad inom h�gst 30 dagar. <br/> <br/><b>7 �</b>8 Ett beslut enligt 15 �� meddelas av Transportstyrelsen eller av en <br/>annan myndighet som regeringen f�reskriver. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Beslutet ska inneh�lla uppgifter om sk�len f�r f�rbudet och om de �tg�rder </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">som ska vidtas f�r r�ttelse. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>11 �</b> Om det f�religger en brist som avses i 1 eller 2 �, men det inte finns <br/>tillr�ckliga sk�l att meddela ett f�rbud, f�r myndigheten i st�llet f�rel�gga <br/>fartygets redare eller �gare att avhj�lpa bristen eller uppfylla kravet inom <br/>viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>13 �</b>9 Om den som har f�tt ett f�rel�ggande enligt 11 eller 12 � inte f�ljer <br/>det eller inte kan underr�ttas om f�rel�ggandet utan s�dant dr�jsm�l som <br/>�ventyrar syftet med det, f�r myndigheten l�ta verkst�lla �tg�rden p� hans <br/>eller hennes bekostnad. Detta g�ller �ven om en omedelbar �tg�rd kr�vs men <br/>det inte kan f�rv�ntas att �tg�rden kommer att vidtas av den som f�re-<br/>l�ggandet riktar sig till. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>7 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"> <br/><b>2 �</b>10 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:591px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. hur ett fartyg ska vara konstruerat, byggt, utrustat och h�llet i st�nd f�r </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">att det enligt 2 kap. 1 � ska anses vara sj�v�rdigt, </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. skyldighet att registrera och f�ra �ver uppgifter om ombordvarande p� </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">passagerarfartyg, </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. lastning, lossning, minsta till�tna fribord, fribordsm�rken och s�kring </p> <p style="position:absolute;top:693px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">av last som �nnu inte har f�rts ombord, </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">4. rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation, samt <br/>5. skyldighet f�r redare, bef�lhavare och den som befullm�ktigats att p� </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">redarens v�gnar l�mna information att </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">a) anm�la intr�ffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ut�ver vad som anges i sj�lagen (1994:1009), </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">b) anm�la uppkomna skador eller vidtagna �tg�rder som har betydelse f�r </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ett fartygs sj�v�rdighet, </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft310">c) l�mna uppgifter inf�r ett fartygs ankomst till en hamn eller ankarplats, <br/>d) l�mna uppgifter i situationer d�r v�der- eller sj�f�rh�llandena �r s� </p> <p style="position:absolute;top:897px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">ogynnsamma att de inneb�r allvarliga risker f�r m�nniskor eller milj�n, och </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">e) l�mna uppgifter i situationer d� isl�get inneb�r ett allvarligt hot f�r </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310">m�nniskoliv till sj�ss eller f�r skyddet av egna eller andra staters havs- eller <br/>kustomr�den. </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft310"><b>6 �</b>11 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-<br/>dela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. tillsyn, </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">8 Senaste lydelse 2008:1378. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">9 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">10 Senaste lydelse 2010:1360. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">11 Senaste lydelse 2017:306. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft39"><b>2019:632</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. granskning och godk�nnande av ritningar samt vilka ritningar som ska </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">ges in, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">3. avgifter till staten f�r <br/>a) tillsyn av fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">hetsorganisation, </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">b) tillsyn av rederiers s�kerhetsorganisation, <br/>c) tillsyn av arbetsmilj�n samt arbets- och levnadsf�rh�llandena ombord, <br/>d) tillsyn av verksamhet betr�ffande beh�righet f�r sj�personal, <br/>e) provning och granskning av material och utrustning till fartyg, <br/>f) granskning av ritningar till fartyg, och <br/>g) handl�ggning av �renden om �verl�telse av uppgiften att utf�rda eller </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">f�rnya certifikat f�r fartyg enligt 11 b � och f�r uppf�ljning av s�dana �ver-<br/>l�telser, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">4. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots, <br/>5. skyldighet att l�mna de uppgifter som kr�vs f�r att tillsynsmyndigheten </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">ska kunna fullg�ra tillsynen enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har <br/>meddelats med st�d av lagen, </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">6. skyldighet f�r fartygets �gare eller redare att ers�tta kostnader i sam-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">band med s�dant kvarh�llande av fartyget som har skett med st�d av denna <br/>lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">7. skyldighet f�r fartygets �gare eller redare att ut�va fortl�pande kontroll </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">(egenkontroll) �ver att fartyget uppfyller de krav som g�ller enligt denna lag <br/>eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, och </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">8. r�tt till tilltr�de till fartyg vid tillsyn f�r andra personer �n de som avses </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">i 5 kap. 17 �. </p> <p style="position:absolute;top:562px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>8 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"> <br/><b>1 �</b> Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen eller <br/>av oaktsamhet bryter mot </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. ett f�rbud enligt 6 kap. 13 �� mot ett fartygs resa eller mot anv�ndning </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">av en anordning f�r arbetet eller annat som anges i 6 kap. 1 � andra eller <br/>tredje stycket, </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. ett f�rbud mot tilltr�de till hamn enligt en f�reskrift som har meddelats </p> <p style="position:absolute;top:734px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">med st�d av 7 kap. 7 �, </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">3. ett f�rel�ggande som har meddelats med st�d av 6 kap. 11 eller 12 �. <br/>Om ett f�rbud eller f�rel�ggande som avses i f�rsta stycket �r f�renat med </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">vite, ska den som bryter mot det inte d�mas till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47">Denna lag tr�der i kraft den 21 december 2019. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>TOMAS ENEROTH <br/> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">Jonas Ragell </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft41">(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:981px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft47"> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>2019:632</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364)

Utf�rdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 i fr�ga om fartygss�kerhetslagen
(2003:364)3

dels att 5 kap. 1115 �� och 6 kap. 6 och 8 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att 1 kap. 3 �, 4 kap. 12 �, 5 kap. 4 och 9 ��, 6 kap. 3, 7, 11 och 13 ��,

7 kap. 2 och 6 �� och 8 kap. 1 � ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
3 �
4 Med passagerarfartyg avses i denna lag fartyg som medf�r fler �n tolv
passagerare.

Som passagerare r�knas varje person ombord utom
1. bef�lhavaren,
2. �vriga ombordanst�llda,
3. andra som befinner sig ombord p� grund av arbete f�r fartygets r�kning

eller i offentlig tj�nstef�rr�ttning som g�ller fartyget eller den verksamhet
som bedrivs med fartyget,

4. b�rgare eller b�rgares medhj�lpare som f�ljer med fartyget sedan detta

drabbats av sj�olycka,

5. personer som f�rs in till hamn efter att ha r�ddats ur sj�n�d, och
6. barn som inte har fyllt ett �r.

4 kap.
12 �
Om visst fartygsarbete inneb�r omedelbar och allvarlig fara f�r n�gon
ombordvarandes liv eller h�lsa och r�ttelse inte genast kan uppn�s genom
h�nv�ndelse till bef�lhavaren, f�r skyddsombudet best�mma att arbetet ska
avbrytas.

Om det beh�vs fr�n skyddssynpunkt och r�ttelse inte genast kan uppn�s

genom h�nv�ndelse till bef�lhavaren, f�r skyddsombudet avbryta arbete som
en arbetstagare utf�r ensam.

1 Prop. 2018/19:116, bet. 2019/20:TU2, rskr. 2019/20:2.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017 om

�ndring av r�dets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som f�rdas ombord p�

passagerarfartyg som ankommer till eller avg�r fr�n hamnar i gemenskapens medlemsstater och

av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter f�r fartyg

som ankommer till och/eller avg�r fr�n hamnar i medlemsstaterna och Europaparlamentets och

r�dets direktiv (EU) 2017/2110 av den 15 november 2017 om ett inspektionssystem f�r s�ker drift

av ro-ro-passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik och om �ndring av

direktiv 2009/16/EG och om upph�vande av r�dets direktiv 1999/35/EG.

3 Senaste lydelse av 6 kap. 6 � 2008:1378.

4 �ndringen inneb�r att tredje stycket tas bort.

SFS

2019:632

Publicerad
den

23 oktober 2019

background image

2

SFS

Om skyddsombudet finner att ett f�rbud enligt 6 kap. 1, 2 eller 3 � �ver-

tr�ds, f�r han eller hon avbryta arbete som avses med f�rbudet eller som
beh�vs f�r att fartyget ska kunna p�b�rja eller forts�tta en f�rbjuden resa.

F�r skada till f�ljd av �tg�rd som avses i f�rstatredje styckena �r skydds-

ombudet fri fr�n ers�ttningsskyldighet.

5 kap.


4 �5 Den tillsyn som anges i 1 � ut�vas vid tillsynsf�rr�ttningar. S�dana
f�rr�ttningar utf�rs som dokumentationskontroller, besiktningar, inspektioner
eller rederikontroller.

Dokumentationskontroller, besiktningar och rederikontroller ska g�ras

enligt en uppgjord plan. N�r det finns s�rskild anledning till det, f�r en
dokumentationskontroll, besiktning eller rederikontroll g�ras �ven utom
planen. Inspektioner ska g�ras n�r det f�ljer av f�reskrifter som har med-
delats med st�d av 7 kap. 6 � eller n�r en tillsynsmyndighet annars anser att
det �r motiverat.

9 �6 Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion enligt f�reskrifter
som har meddelats med st�d av 7 kap. 6 �.

P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r Transport-

styrelsen trots f�rsta stycket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n
inspektion f�r ett fartyg som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om
det beh�vs, utf�rda ett certifikat eller en annan handling som avses i denna
lag eller i f�reskrifter som har utf�rdats med st�d av lagen.

Ett fartyg som �gs eller brukas av en annan stat f�r inte inspekteras n�r

fartyget anv�nds uteslutande f�r stats�ndam�l.

6 kap.


3 �7 Ett fartygs resa ska f�rbjudas om

1. dess rederi saknar ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation som

det ska ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats med
st�d av lagen,

2. fartyget ombord saknar ett s�dant certifikat om godk�nd s�kerhets-

organisation eller en s�dan kopia av rederiets dokument om godk�nd s�ker-
hetsorganisation som det ska ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som
har meddelats med st�d av lagen,

3. n�gon s�dan brist som anges i 1 � medf�r otvetydig fara f�r h�lsa, liv

eller s�kerhet eller omedelbar fara f�r liv, h�lsa, fartyget, dess bes�ttning
eller passagerare och s�dana �tg�rder som avses i 1 � andra eller tredje
stycket inte �r tillr�ckliga f�r att undanr�ja faran, eller

4. fartyget inte �r utrustat med ett s�dant fungerande f�rdskrivarsystem

som det ska vara utrustat med enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som
har meddelats med st�d av 7 kap. 2 � 1.

Ett f�rbud enligt f�rsta stycket 1, 2 eller 3 f�r upph�vas om det beh�vs f�r

att f�rhindra �verbel�ggning av inspektionshamnen. Om ett f�rbud upph�vs
p� denna grund, g�ller vad som s�gs i f�reskrifter som har meddelats med
st�d av 7 kap. 7 �.

5 Senaste lydelse 2017:306.

6 Senaste lydelse 2010:1360.

7 Senaste lydelse 2017:306.

2019:632

background image

3

SFS

Om en brist enligt f�rsta stycket 3 eller 4 inte kan �tg�rdas enkelt i

inspektionshamnen, f�r tillsynsmyndigheten till�ta att fartyget forts�tter till
n�rmaste l�mpliga hamn f�r �tg�rdande av bristen. Om en brist enligt f�rsta
stycket 4 inte kan �tg�rdas enkelt i inspektionshamnen, f�r tillsynsmyndig-
heten utf�rda f�rel�ggande att bristen ska vara �tg�rdad inom h�gst 30 dagar.

7 �8 Ett beslut enligt 15 �� meddelas av Transportstyrelsen eller av en
annan myndighet som regeringen f�reskriver.

Beslutet ska inneh�lla uppgifter om sk�len f�r f�rbudet och om de �tg�rder

som ska vidtas f�r r�ttelse.

11 � Om det f�religger en brist som avses i 1 eller 2 �, men det inte finns
tillr�ckliga sk�l att meddela ett f�rbud, f�r myndigheten i st�llet f�rel�gga
fartygets redare eller �gare att avhj�lpa bristen eller uppfylla kravet inom
viss tid.

13 �9 Om den som har f�tt ett f�rel�ggande enligt 11 eller 12 � inte f�ljer
det eller inte kan underr�ttas om f�rel�ggandet utan s�dant dr�jsm�l som
�ventyrar syftet med det, f�r myndigheten l�ta verkst�lla �tg�rden p� hans
eller hennes bekostnad. Detta g�ller �ven om en omedelbar �tg�rd kr�vs men
det inte kan f�rv�ntas att �tg�rden kommer att vidtas av den som f�re-
l�ggandet riktar sig till.

7 kap.


2 �10 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. hur ett fartyg ska vara konstruerat, byggt, utrustat och h�llet i st�nd f�r

att det enligt 2 kap. 1 � ska anses vara sj�v�rdigt,

2. skyldighet att registrera och f�ra �ver uppgifter om ombordvarande p�

passagerarfartyg,

3. lastning, lossning, minsta till�tna fribord, fribordsm�rken och s�kring

av last som �nnu inte har f�rts ombord,

4. rederiers och fartygs s�kerhetsorganisation, samt
5. skyldighet f�r redare, bef�lhavare och den som befullm�ktigats att p�

redarens v�gnar l�mna information att

a) anm�la intr�ffade olycksfall eller olyckstillbud eller sjukdomsfall

ut�ver vad som anges i sj�lagen (1994:1009),

b) anm�la uppkomna skador eller vidtagna �tg�rder som har betydelse f�r

ett fartygs sj�v�rdighet,

c) l�mna uppgifter inf�r ett fartygs ankomst till en hamn eller ankarplats,
d) l�mna uppgifter i situationer d�r v�der- eller sj�f�rh�llandena �r s�

ogynnsamma att de inneb�r allvarliga risker f�r m�nniskor eller milj�n, och

e) l�mna uppgifter i situationer d� isl�get inneb�r ett allvarligt hot f�r

m�nniskoliv till sj�ss eller f�r skyddet av egna eller andra staters havs- eller
kustomr�den.

6 �11 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r med-
dela f�reskrifter om

1. tillsyn,

8 Senaste lydelse 2008:1378.

9 �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket tas bort.

10 Senaste lydelse 2010:1360.

11 Senaste lydelse 2017:306.

2019:632

background image

4

SFS

2. granskning och godk�nnande av ritningar samt vilka ritningar som ska

ges in,

3. avgifter till staten f�r
a) tillsyn av fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och s�ker-

hetsorganisation,

b) tillsyn av rederiers s�kerhetsorganisation,
c) tillsyn av arbetsmilj�n samt arbets- och levnadsf�rh�llandena ombord,
d) tillsyn av verksamhet betr�ffande beh�righet f�r sj�personal,
e) provning och granskning av material och utrustning till fartyg,
f) granskning av ritningar till fartyg, och
g) handl�ggning av �renden om �verl�telse av uppgiften att utf�rda eller

f�rnya certifikat f�r fartyg enligt 11 b � och f�r uppf�ljning av s�dana �ver-
l�telser,

4. lotsavgifter och skyldighet att anlita lots,
5. skyldighet att l�mna de uppgifter som kr�vs f�r att tillsynsmyndigheten

ska kunna fullg�ra tillsynen enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har
meddelats med st�d av lagen,

6. skyldighet f�r fartygets �gare eller redare att ers�tta kostnader i sam-

band med s�dant kvarh�llande av fartyget som har skett med st�d av denna
lag eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen,

7. skyldighet f�r fartygets �gare eller redare att ut�va fortl�pande kontroll

(egenkontroll) �ver att fartyget uppfyller de krav som g�ller enligt denna lag
eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, och

8. r�tt till tilltr�de till fartyg vid tillsyn f�r andra personer �n de som avses

i 5 kap. 17 �.

8 kap.


1 � Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms den som upps�tligen eller
av oaktsamhet bryter mot

1. ett f�rbud enligt 6 kap. 13 �� mot ett fartygs resa eller mot anv�ndning

av en anordning f�r arbetet eller annat som anges i 6 kap. 1 � andra eller
tredje stycket,

2. ett f�rbud mot tilltr�de till hamn enligt en f�reskrift som har meddelats

med st�d av 7 kap. 7 �,

3. ett f�rel�ggande som har meddelats med st�d av 6 kap. 11 eller 12 �.
Om ett f�rbud eller f�rel�ggande som avses i f�rsta stycket �r f�renat med

vite, ska den som bryter mot det inte d�mas till ansvar.

Denna lag tr�der i kraft den 21 december 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Infrastrukturdepartementet)


2019:632

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.