SFS 1999:414 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 1999:414 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
990414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:749px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:197px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:311px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 3 juni 1999.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">(1988:49)</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft11"> att i 10 kap. 11 � ordet tullmyndigheter och i 11 kap. 3 � ordet</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">tullmyndigheten skall bytas ut mot Tullverket.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">BJ�RN ROSENGREN</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:410px;white-space:nowrap" class="ft111">�sa Kastman Heuman<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft17"> </p> <p style="position:absolute;top:1038px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft18">Senaste lydelse av 10 kap. 11 � 1990:511.</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1999:414</b></p> <p style="position:absolute;top:319px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 juni 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:600px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(1988:49)

2

att i 10 kap. 11 � ordet tullmyndigheter och i 11 kap. 3 � ordet

tullmyndigheten skall bytas ut mot Tullverket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1999.

P� regeringens v�gnar

BJ�RN ROSENGREN

�sa Kastman Heuman
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 10 kap. 11 � 1990:511.

SFS 1999:414

Utkom fr�n trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.