SFS 2004:468 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2004:468 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
040468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GMOBOO+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GMOBOO+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:GMOBOO+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GMOBOO+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:GMOBOO+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GMOBOO+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GMOBCP+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 27 maj 2004.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 6 kap. 12 � fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft10">Gentemot bef�lhavaren eller den som har skyddsansvar p� fartyg en-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">ligt arbetsmilj�lagen (1977:1160) f�r en myndighet som avses i 7 � meddela<br/>de f�rel�gganden som beh�vs f�r att best�mmelserna om fartygsarbete i<br/>dessa lagar eller i f�reskrifter som har meddelats med st�d av dem skall ef-<br/>terlevas.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">I ett f�rel�ggande mot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 810 �� ar-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">betsmilj�lagen f�r han eller hon ocks� �l�ggas att l�mna varningsinforma-<br/>tion eller att �terkalla en produkt. Inneh�llet i ett s�dant f�rel�ggande skall<br/>motsvara vad som anges i 1418 �� produkts�kerhetslagen (2004:451). Vad<br/>som s�gs d�r om tillverkare skall dock i st�llet avse den som har skyddsan-<br/>svar enligt 3 kap. 810 �� arbetsmilj�lagen.</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ULRICA MESSING</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:468</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 6 kap. 12 � fartygss�kerhetslagen

(2003:364) skall ha f�ljande lydelse.

6 kap.

12 �

Gentemot bef�lhavaren eller den som har skyddsansvar p� fartyg en-

ligt arbetsmilj�lagen (1977:1160) f�r en myndighet som avses i 7 � meddela
de f�rel�gganden som beh�vs f�r att best�mmelserna om fartygsarbete i
dessa lagar eller i f�reskrifter som har meddelats med st�d av dem skall ef-
terlevas.

I ett f�rel�ggande mot den som har skyddsansvar enligt 3 kap. 810 �� ar-

betsmilj�lagen f�r han eller hon ocks� �l�ggas att l�mna varningsinforma-
tion eller att �terkalla en produkt. Inneh�llet i ett s�dant f�rel�ggande skall
motsvara vad som anges i 1418 �� produkts�kerhetslagen (2004:451). Vad
som s�gs d�r om tillverkare skall dock i st�llet avse den som har skyddsan-
svar enligt 3 kap. 810 �� arbetsmilj�lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.

SFS 2004:468

Utkom fr�n trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.