SFS 2006:830 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2006:830 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
060830.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 8 juni 2006.</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">(2003:364)</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:335px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">att i 5 kap. 1 � ordet livsmedelslagen (1971:511) skall bytas ut mot</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">livsmedelslagen (2006:804),</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:148px;white-space:nowrap" class="ft11">att 4 kap. 5 � skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:441px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:139px;white-space:nowrap" class="ft11">Den kost som de ombordanst�llda f�r skall vara tillr�cklig och av full-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">god kvalitet.</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Vatten f�r de ombordanst�lldas behov skall finnas l�tt tillg�ngligt ombord</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">i tillr�cklig m�ngd och av fullgod kvalitet.</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om livsmedel och om utrymmen f�r verksamhet med livs-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-f�rordningar som kom-<br/>pletteras av den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ULRICA MESSING</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft116">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2006:830</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 juni 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(2003:364)

dels

att i 5 kap. 1 � ordet livsmedelslagen (1971:511) skall bytas ut mot

livsmedelslagen (2006:804),

dels

att 4 kap. 5 � skall ha f�ljande lydelse.

4 kap.

5 �

Den kost som de ombordanst�llda f�r skall vara tillr�cklig och av full-

god kvalitet.

Vatten f�r de ombordanst�lldas behov skall finnas l�tt tillg�ngligt ombord

i tillr�cklig m�ngd och av fullgod kvalitet.

Best�mmelser om livsmedel och om utrymmen f�r verksamhet med livs-

medel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-f�rordningar som kom-
pletteras av den lagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

P� regeringens v�gnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2006:830

Utkom fr�n trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.