SFS 2000:848 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2000:848 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
000848.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 9 november 2000.</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 6 kap. 10 a � och 10 kap. 7 � far-</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">tygss�kerhetslagen (1988:49) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:348px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>10 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft11">Bef�lhavaren skall se till att annan �n arbetstagare inte anlitas till</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">eller utf�r fartygsarbete i yrkesm�ssig verksamhet innan han eller hon fyller<br/>16 �r och inte heller innan han eller hon har fullgjort sin skolplikt.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Utan hinder av f�rsta stycket f�r, inom fiskerin�ringen, en minder�rig som</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">har fyllt tretton �r anlitas till eller utf�ra l�tt fartygsarbete som inte �r av s�-<br/>dant slag att det kan inverka skadligt p� den minder�riges h�lsa, utveckling<br/>eller skolg�ng. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer<br/>f�r meddela f�reskrifter om s�dant arbete.</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:542px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 � skall besiktigas s�rskilt, om</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">det har genomg�tt n�gon st�rre ombyggnad, reparation eller f�rnyelse eller<br/>har lidit skada som kan inverka menligt p� sj�v�rdigheten. En s�dan besikt-<br/>ning skall ske inom tre m�nader fr�n det att ombyggnaden, reparationen el-<br/>ler f�rnyelsen �r avslutad.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BJ�RN ROSENGREN</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft116">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 1999/2000:119, bet. 2000/01:TU4, rskr. 2000/01:14.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 1990:723.</p> <p style="position:absolute;top:176px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2000:848</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 21 november 2000</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113"> </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">3*</p> <p style="position:absolute;top:-6px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft114"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:953px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>SFS 2000:844876</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2000</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 9 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 6 kap. 10 a � och 10 kap. 7 � far-

tygss�kerhetslagen (1988:49) skall ha f�ljande lydelse.

6 kap.

10 a �

2

Bef�lhavaren skall se till att annan �n arbetstagare inte anlitas till

eller utf�r fartygsarbete i yrkesm�ssig verksamhet innan han eller hon fyller
16 �r och inte heller innan han eller hon har fullgjort sin skolplikt.

Utan hinder av f�rsta stycket f�r, inom fiskerin�ringen, en minder�rig som

har fyllt tretton �r anlitas till eller utf�ra l�tt fartygsarbete som inte �r av s�-
dant slag att det kan inverka skadligt p� den minder�riges h�lsa, utveckling
eller skolg�ng. Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer
f�r meddela f�reskrifter om s�dant arbete.

10 kap.

7 �

Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 � skall besiktigas s�rskilt, om

det har genomg�tt n�gon st�rre ombyggnad, reparation eller f�rnyelse eller
har lidit skada som kan inverka menligt p� sj�v�rdigheten. En s�dan besikt-
ning skall ske inom tre m�nader fr�n det att ombyggnaden, reparationen el-
ler f�rnyelsen �r avslutad.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2001.

P� regeringens v�gnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:119, bet. 2000/01:TU4, rskr. 2000/01:14.

2

Senaste lydelse 1990:723.

SFS 2000:848

Utkom fr�n trycket
den 21 november 2000

3*

SFS 2000:844876

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.