SFS 2001:875 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2001:875 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
010875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:EEEHBI+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:EEEHBI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:12px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft118{font-size:12px;line-height:16px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft211{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:15px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:9px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:8px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:7px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft38{font-size:13px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft39{font-size:12px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft310{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:15px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:15px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft55{font-size:9px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft56{font-size:8px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft57{font-size:7px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft59{font-size:12px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft510{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:EEEHAM+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:9px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EEEGPG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 november 2001.</p> <p style="position:absolute;top:279px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft11"> i fr�ga om fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1988:49)</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:314px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att 10 kap. 5 och 9 ��, 11 kap. 13 och 5 �� och 12 kap. 1 � skall ha</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:127px;white-space:nowrap" class="ft11">att det i lagen skall inf�ras nio nya paragrafer, 10 kap. 9 a9 e �� och</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">11 kap. 1 a1 d �� samt n�rmast f�re 10 kap. 9 a � en ny rubrik av f�ljande<br/>lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels </i></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft11">att det i lagen skall inf�ras en ny rubrik n�rmast f�re 10 kap. 10 �</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">som skall lyda Verkst�llande av tillsynsf�rr�ttningar m.m.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:490px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft11">Den tillsyn som anges i 1 � f�rsta stycket ut�vas vid tillsynsf�rr�tt-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">ningar. S�dana f�rr�ttningar utf�rs som besiktningar, inledande besiktningar<br/>och kontroller enligt 9 b �, rederikontroller eller inspektioner.</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Besiktningar och rederikontroller g�rs planm�ssigt. N�r det finns s�rskild</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft116">anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll g�ras �ven utom pla-<br/>nen. Inspektioner g�rs n�r en tillsynsmyndighet finner att det �r motiverat.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft116">Besiktningar skall g�ras fr�mst<br/>f�r att unders�ka om ett fartyg �r sj�v�rdigt,<br/>f�r att unders�ka om det �r l�mpligt att anv�ndas som passagerarfartyg,<br/>f�r att best�mma dess minsta till�tna fribord och <br/>f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">med rederiets s�kerhetsorganisation.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Jfr r�dets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om till�mpning av internationella</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft117">normer f�r s�kerhet p� fartyg, f�rhindrande av f�rorening samt boende- och arbetsf�r-<br/>h�llanden ombord p� fartyg som anl�per gemenskapens hamnar och framf�rs i med-<br/>lemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, 7.7.1995 s. 1, Celex<br/>31995L0021), �ndrat genom r�dets direktiv 98/25/EG (EGT L 133, 7.5.1998 s. 19,<br/>Celex 31998L0025), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 1999/97/EG (EGT<br/>L 331, 23.12.1999 s. 67, Celex 31999L0097) samt r�dets direktiv 1999/35/EG av den<br/>29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar f�r en s�ker drift av ro-ro-<br/>passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik (EGT L 138,<br/>1.6.1999 s. 1, Celex 31999L0035).</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse 1995:927.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2001:875</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft118">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2001</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2001:875</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:104px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft26">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft21">Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion. I fr�ga om tillsyn</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">av s�dana utl�ndska fartyg som omfattas av regleringen i 9 ae �� f�r dock<br/>tillsyn ske genom inspektion endast om det beh�vs av n�gon s�rskild anled-<br/>ning. N�r det g�ller f�rh�llanden som omfattas av certifikat, skall inspektio-<br/>nen begr�nsas till granskning av fartygets certifikat eller motsvarande hand-<br/>lingar enligt 1 kap. 8 �, om det inte finns grundad anledning att anta att far-<br/>tyget, dess utrustning eller s�kerhetsorganisation avviker fr�n uppgifterna i<br/>certifikaten eller handlingarna i n�got v�sentligt avseende.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r dock Sj�farts-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">verket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n inspektion f�r ett fartyg<br/>som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om s� erfordras, utf�rda ett cer-<br/>tifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i f�reskrifter som<br/>utf�rdas med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>S�rskilt om tillsyn av ro-ro-passagerarfartyg och <br/>h�ghastighetspassagerarfartyg</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Best�mmelserna i 9 be �� g�ller n�r ro-ro-passagerarfartyg och</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">h�ghastighetspassagerarfartyg anv�nds eller skall anv�ndas i regulj�r trafik<br/>d�r fartyget anl�per eller avg�r fr�n en svensk hamn p� internationella resor<br/>eller p� inrikes resor inom de fartomr�den som regeringen best�mmer. �r<br/>fartyget svenskt g�ller dessutom best�mmelserna i 58 ��.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Med ro-ro-passagerarfartyg, h�ghastighetspassagerarfartyg och regulj�r</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">trafik avses detsamma som i r�dets direktiv 1999/35/EG av den 29 april<br/>1999 om ett system med obligatoriska besiktningar f�r en s�ker drift av ro-<br/>ro-passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft21">.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Innan ett fartyg som avses i 9 a � tas i bruk i regulj�r trafik skall till-</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">synsmyndigheten g�ra </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">1. en inledande kontroll av fartyget och av det f�retag som avser att an-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">v�nda fartyget i regulj�r trafik (rederiet), och</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">2. en inledande besiktning av fartyget.<br/>En inledande kontroll och besiktning skall ocks� g�ras n�r ett fartyg tas i</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">bruk i annan regulj�r trafik �n tidigare, om det inte med h�nsyn till omst�n-<br/>digheterna �r obeh�vligt.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Den inledande besiktningen skall g�ras senast inom en m�nad fr�n det att</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">tillsynsmyndigheten har mottagit det underlag som beh�vs f�r den inledande<br/>kontrollen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>9 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft21">Fartyg som avses i 9 a � skall besiktigas planm�ssigt, varvid tillsyns-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">myndigheten en g�ng inom varje tolvm�nadersperiod skall g�ra dels en s�r-<br/>skild besiktning, dels en besiktning under en regulj�r resa. </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">Ett s�dant fartyg skall dessutom besiktigas s�rskilt<br/>1. n�r det i n�got v�sentligt avseende har reparerats, byggts om eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">�ndrats,</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">2. n�r det byter flagg, n�r det �verf�rs till en ny klass eller n�r rederiets</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">ledning �ndras p� s�dant s�tt som kan antas inverka p� fartygets s�kra drift.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:147px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1995:927.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:152px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">EGT L 138, 1.6.1999 s. 1 (Celex 31999L0035).</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:156px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:161px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2001:875</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">En s�rskild besiktning enligt andra stycket 2 beh�ver inte g�ras om det</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">med h�nsyn till omst�ndigheterna �r obeh�vligt.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 d � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillsynsmyndigheten f�r avst� fr�n en tillsynsf�rr�ttning enligt 9 b</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">och 9 c ��, om motsvarande f�rr�ttning har utf�rts av en beh�rig myndighet<br/>i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och den re-<br/>gulj�ra trafiken omfattar en hamn i den staten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 e � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft31">Om ett ers�ttningsfartyg p� grund av of�rutsedda omst�ndigheter</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">snabbt m�ste s�ttas in i s�dan trafik som avses i 9 a � f�r att kontinuiteten<br/>skall kunna uppr�tth�llas, f�r tillsynsmyndigheten till�ta att fartyget anv�nds<br/>�ven om det inte har kontrollerats eller besiktigats enligt 9 b �, under f�rut-<br/>s�ttning att fartyget kan antas uppfylla kraven f�r s�ker drift.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Tillsynsmyndigheten skall inom en m�nad fr�n det att till�telse givits ut-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">f�ra den inledande kontrollen av fartyget och rederiet samt den inledande<br/>besiktningen av fartyget.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:191px;white-space:nowrap" class="ft35"> </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft36">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft34"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett fartygs resa f�r f�rbjudas, om det finns sk�lig anledning att anta</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft310">att fartyget inte �r sj�v�rdigt f�r resa i den avsedda farten,<br/>att det i n�got v�sentligt avseende har brister i fr�ga om skyddet mot</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">oh�lsa eller olycksfall, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft310">att det inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt, <br/>att det medf�r passagerare ut�ver det h�gsta till�tna antalet, <br/>att det inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan eller<br/>att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation.<br/>Ett fartygs resa skall f�rbjudas, om n�gon brist som avses i f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">medf�r omedelbar fara f�r liv, fartyget, dess bes�ttning eller passagerare.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i arbets-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">redskap, f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen f�rbju-<br/>das tills r�ttelse har skett.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen av en viss lokal,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne inneb�r risk f�r oh�lsa<br/>eller olycksfall, f�r denna anv�ndning f�rbjudas tills r�ttelse har skett.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas, om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">tillsynsf�rr�ttning eller om fartyget saknar ett certifikat som det skall ha en-<br/>ligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 1 kap.<br/>7 eller 8 � och det saknade certifikatet �r av annat slag �n som avses i 1 a �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft33"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>1 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:204px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett fartygs resa skall f�rbjudas,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">1. om dess rederi saknar ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">eller</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">2. om fartyget saknar ett s�dant certifikat om godk�nd s�kerhetsorganisa-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft310">tion eller en s�dan kopia av rederiets dokument om godk�nd s�kerhetsorga-<br/>nisation som det skall ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har<br/>meddelats med st�d av lagen.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft37"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft38"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft39">Senaste lydelse 1995:927.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft41">4</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft42"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS 2001:875</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">F�rbudet f�r upph�vas om det beh�vs f�r att f�rhindra �verbel�ggning av</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">inspektionshamnen och det inte finns andra brister som medf�r att fartyget<br/>skall h�llas kvar i hamnen. Upph�vs f�rbudet p� denna grund g�ller vad som<br/>s�gs i 1 c �.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>1 b � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:139px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rbud mot fartygs resa enligt 1 och 1 a �� skall g�lla till dess</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">r�ttelse har skett och betalning har erlagts eller s�kerhet st�llts f�r de kostna-<br/>der f�r tillsynsf�rr�ttningen som enligt denna lag eller enligt f�reskrifter<br/>som har meddelats med st�d av lagen skall betalas av redaren eller fartygs-<br/>�garen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>1 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett fartyg skall f�rbjudas att anl�pa svensk hamn, om</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. fartyget av tillsynsmyndigheten eller av en beh�rig myndighet i en an-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">nan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES) till�tits att<br/>g� till ett reparationsvarv men inte uppfyller villkoren f�r resan eller forts�t-<br/>ter den utan att anl�pa varvet,</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. ett f�rbud mot fartygets resa h�vts av tillsynsmyndigheten eller av en</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">beh�rig myndighet i en annan stat inom EES f�r att hindra �verbel�ggning<br/>av inspektionshamnen.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett f�rbud att anl�pa svenska hamnar skall best� till dess att redaren, far-</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">tygets �gare eller den som �r ansvarig f�r fartygstransporten har f�r den<br/>myndighet som f�rbjudit fartygets resa visat att bristen avhj�lpts.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillsynsmyndigheten f�r trots best�mmelserna i denna paragraf till�ta att</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">ett fartyg anl�per en anvisad hamn</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft45">1. om force majeure eller s�kerhetssk�l g�r det n�dv�ndigt,<br/>2. f�r att minska risken f�r f�roreningar, eller<br/>3. f�r att fartygets brister skall avhj�lpas, <br/>f�rutsatt att l�mpliga �tg�rder vidtagits f�r att garantera ett s�kert anl�p</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">till hamnen.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>1 d � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � skall f�rbjudas att anv�ndas i re-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">gulj�r trafik, om</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">1. rederiet vid en inledande kontroll enligt 10 kap. 9 b � inte har visat att</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">kraven f�r s�dan trafik �r uppfyllda, eller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">2. flaggstaten, utan att f�rst ha samr�tt med beh�rig svensk myndighet, ut-</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">f�rdat</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">a) dispenscertifikat enligt regel I B/12 (a) (vi) i 1974 �rs internationella</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">konvention om s�kerheten f�r m�nniskoliv till sj�ss (SOLAS 1974) eller</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">b) trafiktillst�nd f�r h�ghastighetsfartyg enligt punkt 1.9.3 i Internatio-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">nella sj�fartsorganisationens (IMO:s) sj�s�kerhetskommitt�s resolution<br/>MSC 36(63) (Internationella s�kerhetskoden f�r h�ghastighetsfartyg).</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft43"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft41">Ett beslut enligt 1, 1 a, 1 c eller 1 d � meddelas av Sj�fartsverket eller</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">av annan myndighet som regeringen f�reskriver.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">I de fall en inledande kontroll eller en inledande besiktning, som skall ske</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft45">innan ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � s�tts i trafik, f�ranleder ett resef�r-<br/>bud enligt 1 � eller f�rbud mot anv�ndning i regulj�r trafik enligt 1 d �, skall<br/>ett s�dant beslut fattas inom en m�nad efter den inledande besiktningen.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft41">Beslutet skall inneh�lla uppgifter om sk�len f�r f�rbudet och om de �tg�r-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41">der som skall vidtas f�r r�ttelse.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft51">5</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS 2001:875</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:269px;white-space:nowrap" class="ft55"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft56">7</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:108px;white-space:nowrap" class="ft54"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft51">Den myndighet som har f�rbjudit ett fartygs resa eller f�rbjudit ett far-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">tyg att anl�pa svensk hamn skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges<br/>sj�territorium, genast anm�la beslutet till polis-, tull- och lotsmyndigheterna<br/>samt Kustbevakningen.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Polismyndigheten och Kustbevakningen skall vidta de �tg�rder som be-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">h�vs f�r att hindra att f�rbudet �vertr�ds.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Lotsmyndigheten skall inst�lla de f�rr�ttningar f�r fartygets resa som an-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">kommer p� den.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om fartyget st�r under tullkontroll, f�r Tullverket inte till�ta det att avg�.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">Tullverket f�r ocks� tillf�lligt ta hand om fartygets nationalitetshandling, n�r<br/>det beh�vs f�r att hindra fartygets avg�ng.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om f�rbudet g�ller ett svenskt fartyg som befinner sig utomlands, �r be-</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">f�lhavaren skyldig att p� beg�ran av en svensk utlandsmyndighet l�mna den<br/>f�r fartyget g�llande nationalitetshandlingen till myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Om det f�religger en brist som avses i 1 � eller om ett fartyg som avses</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">i 10 kap. 9 a � och som redan g�r i regulj�r trafik inte uppfyller ett krav f�r<br/>regulj�r trafik som avses i 1 d �, men det inte finns tillr�ckliga sk�l att med-<br/>dela ett f�rbud, f�r en myndighet som enligt 2 � f�r meddela ett f�rbud i st�l-<br/>let f�rel�gga fartygets redare eller �gare att avhj�lpa bristen eller uppfylla<br/>kravet inom viss tid. </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Gentemot den som har skyddsansvar enligt 7 kap. 213 �� f�r en myndig-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">het som avses i 2 � meddela f�rel�ggande som beh�vs f�r att best�mmel-<br/>serna i 6 och 7 kap. eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av 8 kap.<br/>skall efterlevas.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">Om den som har f�tt ett f�rel�ggande inte f�ljer det eller om han inte kan</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">underr�ttas om f�rel�ggandet utan s�dant dr�jsm�l som �ventyrar syftet med<br/>det, f�r myndigheten l�ta verkst�lla �tg�rden p� hans bekostnad. Detsamma<br/>g�ller �ven i andra fall n�r ett f�rel�ggande har meddelats, om omedelbar �t-<br/>g�rd kr�vs men inte kan f�rv�ntas bli vidtagen av den som avses med f�re-<br/>l�ggandet.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">F�ljs inte ett f�rel�ggande ang�ende ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � i</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft510">regulj�r trafik, skall myndigheten besluta att fartyget inte f�r anv�ndas i tra-<br/>fiken.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:285px;white-space:nowrap" class="ft52"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:678px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>12 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:290px;white-space:nowrap" class="ft53"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:294px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft51"> Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">1. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift eller</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">ett villkor som har meddelats med st�d av 8 kap. 2 eller 4 �, </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft51">2. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot ett f�rbud som</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">meddelats enligt 11 kap. 1, 1 a, 1 c eller 1 d � mot</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft510">a) ett fartygs resa,<br/>b) anv�ndning av en anordning f�r arbetet eller arbetsredskap eller annat</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft51">som n�mns i tredje eller fj�rde stycket av 1 �,</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft510">c) tilltr�de till hamn eller<br/>d) anv�ndning av ett fartyg i regulj�r trafik,</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:297px;white-space:nowrap" class="ft57"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">7</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft58"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft59">Senaste lydelse 1999:414.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft61">6</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft62"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS 2001:875</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft63"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft64">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft64">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">3. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot ett f�rel�ggande</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">som har meddelats med st�d av 11 kap. 5 �.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft61">Om ett f�rbud eller f�rel�ggande som avses i f�rsta stycket 2 eller 3 �r</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">f�renat med vite, skall den som bryter mot det inte d�mas till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft65">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.<br/>2. Om ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � �r i bruk i regulj�r trafik</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft65">den 1 januari 2002, skall tillsynsf�rr�ttningar enligt 10 kap. 9 b � g�ras se-<br/>nast tolv m�nader d�refter.</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft61">BJ�RN ROSENGREN</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft65">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 22 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

i fr�ga om fartygss�kerhetslagen

(1988:49)

dels

att 10 kap. 5 och 9 ��, 11 kap. 13 och 5 �� och 12 kap. 1 � skall ha

f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras nio nya paragrafer, 10 kap. 9 a9 e �� och

11 kap. 1 a1 d �� samt n�rmast f�re 10 kap. 9 a � en ny rubrik av f�ljande
lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras en ny rubrik n�rmast f�re 10 kap. 10 �

som skall lyda Verkst�llande av tillsynsf�rr�ttningar m.m.

10 kap.

5 �

3

Den tillsyn som anges i 1 � f�rsta stycket ut�vas vid tillsynsf�rr�tt-

ningar. S�dana f�rr�ttningar utf�rs som besiktningar, inledande besiktningar
och kontroller enligt 9 b �, rederikontroller eller inspektioner.

Besiktningar och rederikontroller g�rs planm�ssigt. N�r det finns s�rskild

anledning till det, kan en besiktning eller rederikontroll g�ras �ven utom pla-
nen. Inspektioner g�rs n�r en tillsynsmyndighet finner att det �r motiverat.

Besiktningar skall g�ras fr�mst
f�r att unders�ka om ett fartyg �r sj�v�rdigt,
f�r att unders�ka om det �r l�mpligt att anv�ndas som passagerarfartyg,
f�r att best�mma dess minsta till�tna fribord och
f�r att unders�ka om fartygets s�kerhetsorganisation �verensst�mmer

med rederiets s�kerhetsorganisation.

1

Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9.

2

Jfr r�dets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om till�mpning av internationella

normer f�r s�kerhet p� fartyg, f�rhindrande av f�rorening samt boende- och arbetsf�r-
h�llanden ombord p� fartyg som anl�per gemenskapens hamnar och framf�rs i med-
lemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, 7.7.1995 s. 1, Celex
31995L0021), �ndrat genom r�dets direktiv 98/25/EG (EGT L 133, 7.5.1998 s. 19,
Celex 31998L0025), senast �ndrat genom kommissionens direktiv 1999/97/EG (EGT
L 331, 23.12.1999 s. 67, Celex 31999L0097) samt r�dets direktiv 1999/35/EG av den
29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar f�r en s�ker drift av ro-ro-
passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik (EGT L 138,
1.6.1999 s. 1, Celex 31999L0035).

3

Senaste lydelse 1995:927.

SFS 2001:875

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2001

background image

2

SFS 2001:875

9 �

4

Tillsyn av utl�ndska fartyg sker genom inspektion. I fr�ga om tillsyn

av s�dana utl�ndska fartyg som omfattas av regleringen i 9 ae �� f�r dock
tillsyn ske genom inspektion endast om det beh�vs av n�gon s�rskild anled-
ning. N�r det g�ller f�rh�llanden som omfattas av certifikat, skall inspektio-
nen begr�nsas till granskning av fartygets certifikat eller motsvarande hand-
lingar enligt 1 kap. 8 �, om det inte finns grundad anledning att anta att far-
tyget, dess utrustning eller s�kerhetsorganisation avviker fr�n uppgifterna i
certifikaten eller handlingarna i n�got v�sentligt avseende.

P� framst�llning av en myndighet i en fr�mmande stat f�r dock Sj�farts-

verket besluta om en annan tillsynsf�rr�ttning �n inspektion f�r ett fartyg
som h�r hemma i den fr�mmande staten och, om s� erfordras, utf�rda ett cer-
tifikat eller en annan handling som avses i denna lag eller i f�reskrifter som
utf�rdas med st�d av lagen.

S�rskilt om tillsyn av ro-ro-passagerarfartyg och
h�ghastighetspassagerarfartyg

9 a �

Best�mmelserna i 9 be �� g�ller n�r ro-ro-passagerarfartyg och

h�ghastighetspassagerarfartyg anv�nds eller skall anv�ndas i regulj�r trafik
d�r fartyget anl�per eller avg�r fr�n en svensk hamn p� internationella resor
eller p� inrikes resor inom de fartomr�den som regeringen best�mmer. �r
fartyget svenskt g�ller dessutom best�mmelserna i 58 ��.

Med ro-ro-passagerarfartyg, h�ghastighetspassagerarfartyg och regulj�r

trafik avses detsamma som i r�dets direktiv 1999/35/EG av den 29 april
1999 om ett system med obligatoriska besiktningar f�r en s�ker drift av ro-
ro-passagerarfartyg och h�ghastighetspassagerarfartyg i regulj�r trafik

5

.

9 b �

Innan ett fartyg som avses i 9 a � tas i bruk i regulj�r trafik skall till-

synsmyndigheten g�ra

1. en inledande kontroll av fartyget och av det f�retag som avser att an-

v�nda fartyget i regulj�r trafik (rederiet), och

2. en inledande besiktning av fartyget.
En inledande kontroll och besiktning skall ocks� g�ras n�r ett fartyg tas i

bruk i annan regulj�r trafik �n tidigare, om det inte med h�nsyn till omst�n-
digheterna �r obeh�vligt.

Den inledande besiktningen skall g�ras senast inom en m�nad fr�n det att

tillsynsmyndigheten har mottagit det underlag som beh�vs f�r den inledande
kontrollen.

9 c �

Fartyg som avses i 9 a � skall besiktigas planm�ssigt, varvid tillsyns-

myndigheten en g�ng inom varje tolvm�nadersperiod skall g�ra dels en s�r-
skild besiktning, dels en besiktning under en regulj�r resa.

Ett s�dant fartyg skall dessutom besiktigas s�rskilt
1. n�r det i n�got v�sentligt avseende har reparerats, byggts om eller f�r-

�ndrats,

2. n�r det byter flagg, n�r det �verf�rs till en ny klass eller n�r rederiets

ledning �ndras p� s�dant s�tt som kan antas inverka p� fartygets s�kra drift.

4

Senaste lydelse 1995:927.

5

EGT L 138, 1.6.1999 s. 1 (Celex 31999L0035).

background image

3

SFS 2001:875

En s�rskild besiktning enligt andra stycket 2 beh�ver inte g�ras om det

med h�nsyn till omst�ndigheterna �r obeh�vligt.

9 d �

Tillsynsmyndigheten f�r avst� fr�n en tillsynsf�rr�ttning enligt 9 b

och 9 c ��, om motsvarande f�rr�ttning har utf�rts av en beh�rig myndighet
i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det och den re-
gulj�ra trafiken omfattar en hamn i den staten.

9 e �

Om ett ers�ttningsfartyg p� grund av of�rutsedda omst�ndigheter

snabbt m�ste s�ttas in i s�dan trafik som avses i 9 a � f�r att kontinuiteten
skall kunna uppr�tth�llas, f�r tillsynsmyndigheten till�ta att fartyget anv�nds
�ven om det inte har kontrollerats eller besiktigats enligt 9 b �, under f�rut-
s�ttning att fartyget kan antas uppfylla kraven f�r s�ker drift.

Tillsynsmyndigheten skall inom en m�nad fr�n det att till�telse givits ut-

f�ra den inledande kontrollen av fartyget och rederiet samt den inledande
besiktningen av fartyget.

11 kap.

1 �

6

Ett fartygs resa f�r f�rbjudas, om det finns sk�lig anledning att anta

att fartyget inte �r sj�v�rdigt f�r resa i den avsedda farten,
att det i n�got v�sentligt avseende har brister i fr�ga om skyddet mot

oh�lsa eller olycksfall,

att det inte �r lastat eller barlastat p� ett betryggande s�tt,
att det medf�r passagerare ut�ver det h�gsta till�tna antalet,
att det inte �r bemannat p� ett betryggande s�tt f�r den avsedda resan eller
att rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven p� s�kerhetsorganisation.
Ett fartygs resa skall f�rbjudas, om n�gon brist som avses i f�rsta stycket

medf�r omedelbar fara f�r liv, fartyget, dess bes�ttning eller passagerare.

Om det �r fr�ga endast om brister i anordningar f�r arbetet eller i arbets-

redskap, f�r i st�llet anv�ndningen av anordningarna eller redskapen f�rbju-
das tills r�ttelse har skett.

Om det finns sk�lig anledning att anta att anv�ndningen av en viss lokal,

arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst �mne inneb�r risk f�r oh�lsa
eller olycksfall, f�r denna anv�ndning f�rbjudas tills r�ttelse har skett.

Ett fartygs resa f�r ocks� f�rbjudas, om fartyget inte h�lls tillg�ngligt f�r

tillsynsf�rr�ttning eller om fartyget saknar ett certifikat som det skall ha en-
ligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av 1 kap.
7 eller 8 � och det saknade certifikatet �r av annat slag �n som avses i 1 a �.

1 a �

Ett fartygs resa skall f�rbjudas,

1. om dess rederi saknar ett dokument om godk�nd s�kerhetsorganisation

eller

2. om fartyget saknar ett s�dant certifikat om godk�nd s�kerhetsorganisa-

tion eller en s�dan kopia av rederiets dokument om godk�nd s�kerhetsorga-
nisation som det skall ha enligt denna lag eller enligt f�reskrifter som har
meddelats med st�d av lagen.

6

Senaste lydelse 1995:927.

background image

4

SFS 2001:875

F�rbudet f�r upph�vas om det beh�vs f�r att f�rhindra �verbel�ggning av

inspektionshamnen och det inte finns andra brister som medf�r att fartyget
skall h�llas kvar i hamnen. Upph�vs f�rbudet p� denna grund g�ller vad som
s�gs i 1 c �.

1 b �

Ett f�rbud mot fartygs resa enligt 1 och 1 a �� skall g�lla till dess

r�ttelse har skett och betalning har erlagts eller s�kerhet st�llts f�r de kostna-
der f�r tillsynsf�rr�ttningen som enligt denna lag eller enligt f�reskrifter
som har meddelats med st�d av lagen skall betalas av redaren eller fartygs-
�garen.

1 c �

Ett fartyg skall f�rbjudas att anl�pa svensk hamn, om

1. fartyget av tillsynsmyndigheten eller av en beh�rig myndighet i en an-

nan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES) till�tits att
g� till ett reparationsvarv men inte uppfyller villkoren f�r resan eller forts�t-
ter den utan att anl�pa varvet,

2. ett f�rbud mot fartygets resa h�vts av tillsynsmyndigheten eller av en

beh�rig myndighet i en annan stat inom EES f�r att hindra �verbel�ggning
av inspektionshamnen.

Ett f�rbud att anl�pa svenska hamnar skall best� till dess att redaren, far-

tygets �gare eller den som �r ansvarig f�r fartygstransporten har f�r den
myndighet som f�rbjudit fartygets resa visat att bristen avhj�lpts.

Tillsynsmyndigheten f�r trots best�mmelserna i denna paragraf till�ta att

ett fartyg anl�per en anvisad hamn

1. om force majeure eller s�kerhetssk�l g�r det n�dv�ndigt,
2. f�r att minska risken f�r f�roreningar, eller
3. f�r att fartygets brister skall avhj�lpas,
f�rutsatt att l�mpliga �tg�rder vidtagits f�r att garantera ett s�kert anl�p

till hamnen.

1 d �

Ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � skall f�rbjudas att anv�ndas i re-

gulj�r trafik, om

1. rederiet vid en inledande kontroll enligt 10 kap. 9 b � inte har visat att

kraven f�r s�dan trafik �r uppfyllda, eller

2. flaggstaten, utan att f�rst ha samr�tt med beh�rig svensk myndighet, ut-

f�rdat

a) dispenscertifikat enligt regel I B/12 (a) (vi) i 1974 �rs internationella

konvention om s�kerheten f�r m�nniskoliv till sj�ss (SOLAS 1974) eller

b) trafiktillst�nd f�r h�ghastighetsfartyg enligt punkt 1.9.3 i Internatio-

nella sj�fartsorganisationens (IMO:s) sj�s�kerhetskommitt�s resolution
MSC 36(63) (Internationella s�kerhetskoden f�r h�ghastighetsfartyg).

2 �

Ett beslut enligt 1, 1 a, 1 c eller 1 d � meddelas av Sj�fartsverket eller

av annan myndighet som regeringen f�reskriver.

I de fall en inledande kontroll eller en inledande besiktning, som skall ske

innan ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � s�tts i trafik, f�ranleder ett resef�r-
bud enligt 1 � eller f�rbud mot anv�ndning i regulj�r trafik enligt 1 d �, skall
ett s�dant beslut fattas inom en m�nad efter den inledande besiktningen.

Beslutet skall inneh�lla uppgifter om sk�len f�r f�rbudet och om de �tg�r-

der som skall vidtas f�r r�ttelse.

background image

5

SFS 2001:875

3 �

7

Den myndighet som har f�rbjudit ett fartygs resa eller f�rbjudit ett far-

tyg att anl�pa svensk hamn skall, om fartyget befinner sig inom Sveriges
sj�territorium, genast anm�la beslutet till polis-, tull- och lotsmyndigheterna
samt Kustbevakningen.

Polismyndigheten och Kustbevakningen skall vidta de �tg�rder som be-

h�vs f�r att hindra att f�rbudet �vertr�ds.

Lotsmyndigheten skall inst�lla de f�rr�ttningar f�r fartygets resa som an-

kommer p� den.

Om fartyget st�r under tullkontroll, f�r Tullverket inte till�ta det att avg�.

Tullverket f�r ocks� tillf�lligt ta hand om fartygets nationalitetshandling, n�r
det beh�vs f�r att hindra fartygets avg�ng.

Om f�rbudet g�ller ett svenskt fartyg som befinner sig utomlands, �r be-

f�lhavaren skyldig att p� beg�ran av en svensk utlandsmyndighet l�mna den
f�r fartyget g�llande nationalitetshandlingen till myndigheten.

5 �

Om det f�religger en brist som avses i 1 � eller om ett fartyg som avses

i 10 kap. 9 a � och som redan g�r i regulj�r trafik inte uppfyller ett krav f�r
regulj�r trafik som avses i 1 d �, men det inte finns tillr�ckliga sk�l att med-
dela ett f�rbud, f�r en myndighet som enligt 2 � f�r meddela ett f�rbud i st�l-
let f�rel�gga fartygets redare eller �gare att avhj�lpa bristen eller uppfylla
kravet inom viss tid.

Gentemot den som har skyddsansvar enligt 7 kap. 213 �� f�r en myndig-

het som avses i 2 � meddela f�rel�ggande som beh�vs f�r att best�mmel-
serna i 6 och 7 kap. eller f�reskrifter som har meddelats med st�d av 8 kap.
skall efterlevas.

Om den som har f�tt ett f�rel�ggande inte f�ljer det eller om han inte kan

underr�ttas om f�rel�ggandet utan s�dant dr�jsm�l som �ventyrar syftet med
det, f�r myndigheten l�ta verkst�lla �tg�rden p� hans bekostnad. Detsamma
g�ller �ven i andra fall n�r ett f�rel�ggande har meddelats, om omedelbar �t-
g�rd kr�vs men inte kan f�rv�ntas bli vidtagen av den som avses med f�re-
l�ggandet.

F�ljs inte ett f�rel�ggande ang�ende ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � i

regulj�r trafik, skall myndigheten besluta att fartyget inte f�r anv�ndas i tra-
fiken.

12 kap.

1 �

Till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r d�ms

1. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot en f�reskrift eller

ett villkor som har meddelats med st�d av 8 kap. 2 eller 4 �,

2. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot ett f�rbud som

meddelats enligt 11 kap. 1, 1 a, 1 c eller 1 d � mot

a) ett fartygs resa,
b) anv�ndning av en anordning f�r arbetet eller arbetsredskap eller annat

som n�mns i tredje eller fj�rde stycket av 1 �,

c) tilltr�de till hamn eller
d) anv�ndning av ett fartyg i regulj�r trafik,

7

Senaste lydelse 1999:414.

background image

6

SFS 2001:875

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

3. den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot ett f�rel�ggande

som har meddelats med st�d av 11 kap. 5 �.

Om ett f�rbud eller f�rel�ggande som avses i f�rsta stycket 2 eller 3 �r

f�renat med vite, skall den som bryter mot det inte d�mas till ansvar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2002.
2. Om ett fartyg som avses i 10 kap. 9 a � �r i bruk i regulj�r trafik

den 1 januari 2002, skall tillsynsf�rr�ttningar enligt 10 kap. 9 b � g�ras se-
nast tolv m�nader d�refter.

P� regeringens v�gnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.