SFS 2001:1293 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2001:1293 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
011293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KJACAK+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:KJABPF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-18px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-13px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 18 december 2001.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 5 kap. 2 � fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1988:49) skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-11px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:372px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:33px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft11">Bef�lhavaren skall se till att ha den k�nnedom om fartyget som han el-</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">ler hon beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina skyldigheter betr�ffande s�kerhe-<br/>ten p� fartyget och f�r att f�rhindra f�rorening.</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft114">Innan en resa p�b�rjas, skall bef�lhavaren se till att fartyget g�rs sj�klart.<br/>N�r en ombordanst�lld tilltr�der sin befattning ombord, skall han eller hon</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">genom bef�lhavarens f�rsorg f� beh�vlig k�nnedom om fartyget, om grund-<br/>l�ggande s�kerhetsbest�mmelser och best�mmelser till skydd mot f�rore-<br/>ning fr�n fartyg samt om �tg�rder vid sj�olycka.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2002.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">BJ�RN ROSENGREN</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft114">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111">Jfr prop. 2000/01:139, bet. 2001/02: MJU4, rskr. 2001/02:81.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2001:1293</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 januari 2002</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft21">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2001</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (1988:49);

utf�rdad den 18 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 5 kap. 2 � fartygss�kerhetslagen

(1988:49) skall ha f�ljande lydelse.

5 kap.

2 �

Bef�lhavaren skall se till att ha den k�nnedom om fartyget som han el-

ler hon beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina skyldigheter betr�ffande s�kerhe-
ten p� fartyget och f�r att f�rhindra f�rorening.

Innan en resa p�b�rjas, skall bef�lhavaren se till att fartyget g�rs sj�klart.
N�r en ombordanst�lld tilltr�der sin befattning ombord, skall han eller hon

genom bef�lhavarens f�rsorg f� beh�vlig k�nnedom om fartyget, om grund-
l�ggande s�kerhetsbest�mmelser och best�mmelser till skydd mot f�rore-
ning fr�n fartyg samt om �tg�rder vid sj�olycka.

Denna lag tr�der i kraft den 1 februari 2002.

P� regeringens v�gnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1

Jfr prop. 2000/01:139, bet. 2001/02: MJU4, rskr. 2001/02:81.

SFS 2001:1293

Utkom fr�n trycket
den 9 januari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.