SFS 2009:1166 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Du är här: Start / Transport och trafik / Fartygssäkerhetslag (2003:364) / SFS 2009:1166 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
091166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 kap. 6 � fartygss�kerhetslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Bef�lhavaren ska se till att ha den k�nnedom om fartyget som han eller</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">hon beh�ver f�r att </p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. kunna fullg�ra sina skyldigheter i fr�ga om s�kerheten p� fartyget, <br/>2. f�rhindra f�rorening och <br/>3. f�rhindra otill�tna utsl�pp av barlastvatten och sediment fr�n fartyg.<br/>Innan en resa p�b�rjas, ska bef�lhavaren se till att fartyget g�rs sj�klart.<br/>N�r en ombordanst�lld tilltr�der sin befattning ombord, ska bef�lhavaren</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">se till att han eller hon f�r beh�vlig k�nnedom om </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. fartyget, <br/>2. grundl�ggande s�kerhetsbest�mmelser, <br/>3. best�mmelser till skydd mot f�rorening fr�n fartyg, <br/>4. �tg�rder vid sj�olycka, och <br/>5. best�mmelser om hantering av fartygets barlastvatten och sediment fr�n</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant vatten.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2009:1166</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fartygss�kerhetslagen (2003:364);

utf�rdad den 19 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 kap. 6 � fartygss�kerhetslagen

(2003:364) ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

6 �

Bef�lhavaren ska se till att ha den k�nnedom om fartyget som han eller

hon beh�ver f�r att

1. kunna fullg�ra sina skyldigheter i fr�ga om s�kerheten p� fartyget,
2. f�rhindra f�rorening och
3. f�rhindra otill�tna utsl�pp av barlastvatten och sediment fr�n fartyg.
Innan en resa p�b�rjas, ska bef�lhavaren se till att fartyget g�rs sj�klart.
N�r en ombordanst�lld tilltr�der sin befattning ombord, ska bef�lhavaren

se till att han eller hon f�r beh�vlig k�nnedom om

1. fartyget,
2. grundl�ggande s�kerhetsbest�mmelser,
3. best�mmelser till skydd mot f�rorening fr�n fartyg,
4. �tg�rder vid sj�olycka, och
5. best�mmelser om hantering av fartygets barlastvatten och sediment fr�n

s�dant vatten.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3, rskr. 2009/10:21.

SFS 2009:1166

Utkom fr�n trycket
den 1 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.