SFS 2010:1630 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)

Du är här: Start / Transport och trafik / Järnvägslag (2004:519) / SFS 2010:1630 Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519)
101630.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:341px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 9 kap. 2 � j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2004:519) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:489px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Alkoholdrycker f�r inte f�rt�ras inom j�rnv�gssystem. F�rbudet g�ller</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">inte i fr�ga om f�rt�ring av drycker vid till�ten servering och inte heller om<br/>ett j�rnv�gsf�retag eller en infrastrukturf�rvaltare f�r s�rskilt fall har med-<br/>gett f�rt�ringen. Med alkoholdrycker f�rst�s s�dana drycker som avses i<br/>1 kap. 5 � alkohollagen (2010:1622).</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1630</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i j�rnv�gslagen (2004:519);

utf�rdad den 2 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 9 kap. 2 � j�rnv�gslagen

(2004:519) ska ha f�ljande lydelse.

9 kap.

2 �

Alkoholdrycker f�r inte f�rt�ras inom j�rnv�gssystem. F�rbudet g�ller

inte i fr�ga om f�rt�ring av drycker vid till�ten servering och inte heller om
ett j�rnv�gsf�retag eller en infrastrukturf�rvaltare f�r s�rskilt fall har med-
gett f�rt�ringen. Med alkoholdrycker f�rst�s s�dana drycker som avses i
1 kap. 5 � alkohollagen (2010:1622).

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.

SFS 2010:1630

Utkom fr�n trycket
den 14 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.